Mokyklos garbė

Plačiau skaitykite…
KONRADAS KAVECKAS (mokėsi 1919-1922 m.)
ALFONSAS NEVARDAUSKAS (mokėsi apie 1920 m.)
VYTAUTAS REIVYTIS (mokėsi apie 1920 m.)
IZABELĖ MOTUZAITĖ (baigė 1922 m.)
KAZIMIERAS ANDRIUŠKA (baigė 1923 m.)
DIONIZAS MEIŽYS (mokėsi iki 1923 m.)
OSVALDAS ŽADVYDAS (baigė 1924 m.)
ANTANAS ČAPAS (mokėsi iki 1924 m.)
ANTANAS KENSTAVIČIUS (mokėsi iki 1926 m.)
ALBINAS MOLIS (baigė apie 1926 m.)
ALBERTAS MILIEŠKA (baigė 1926 m.)
ANTANAS LIUTKUS (baigė 1927 m.)
JUOZAS NAGIUS (mokėsi 1922-1928 m.)
VLADAS PŪNIS (baigė 1928 m.)
FELIKSAS ČIUVINSKAS (baigė 1928 m.)
ZIGMAS UMBRAŽIŪNAS (mokėsi iki 1928 m.)
ALFONSAS DARGIS (mokėsi 1924-1928 m.)
LIUDAS VILIMAS (mokėsi iki 1928 m.)
KIPRAS ŠAULYS (mokėsi iki 1928 m.)
VACLOVAS MARTINKUS (mokėsi iki 1928 m.)
JUOZAS LESECKAS (baigė 1928 m.)
VACLOVAS RATAIŠKIS – RATAS (mokėsi iki 1929 m.)
ALBINAS LIAUGMINAS (baigė 1929 m.)
JONAS KLIMAS (mokėsi iki 1930 m.)
JUOZAS REMYS (baigė 1930 m.)
VYTAUTAS GEDGAUDAS (mokėsi iki 1930 m.)
KAZYS JANUTA (mokėsi iki 1930 m.)
POVILAS MILERIS (mokėsi iki 1930 m.)
VIKTORIJA KUMPIKEVIČIŪTĖ – KALPOKIENĖ (mokėsi 1930 m.)
STEPONAS KĘSGAILA-KENSTAVIČIUS (baigė 1930 m.)
JUOZAS LIUTKUS (baigė 1930 m.)
EUGENIJA MOTUZAITĖ (mokėsi apie 1930 m.)
LIUDVIKAS NORKEVIČIUS (baigė apie1932 m.)
ALEKSANDRAS ZAPKUS (mokėsi iki 1932 m.)
ANTANAS OSTEIKA (baigė 1933 m.)
KAZYS PLENYS (baigė 1933 m.)
KAZYS MAŽONAS (baigė 1934 m.)
AUGUSTINAS LAUČIS (baigė 1934 m.)
ALBINAS ČEPYS (mokėsi 1935-1938 m.)
VYTAUTAS VENCKUS (mokėsi 1935-1939 m.)
ANTANAS GABALIS (baigė apie 1936 m.)
AUGUSTAS MYLĖ (baigė apie 1937 m.)
JONAS MASKOLENKA (baigė 1938 m.)
STEFANIJA ŽILINSKAITĖ (baigė 1939 m.)
AVSEJUS TREGUBOVAS (baigė 1939 m.)
IZRAELIS LEMPERTAS (baigė 1940 m.)
ANTANAS LIPSKIS (baigė 1940 m.)
KOSTAS JANKAUSKAS (baigė 1940 m.)
ALFONSAS ŽILĖNAS (baigė 1940 m.)
JUOZAS GRABYS (baigė 1942 m.)
PRANAS GAILIUS (mokėsi iki 1943 m.)
EMILIJA SEMENAVIČIŪTĖ – GAUČIENĖ (mokėsi apie 1943 m.)
ANTANAS JONUŠAS (baigė 1943 m.)
KAZYS ŠVAŽAS (baigė 1943 m.)
STASYS ŽUKAS (baigė 1943 m.)
VLADAS DANIELIUS (mokėsi iki 1944 m.)
ALDONA BAUŽINSKAITĖ – KAIRIENĖ (mokėsi iki 1944 m.)
DONIUS REMYS (mokėsi iki 1944 m.)
AUGUSTAS PRONCKUS (baigė 1944 m.)
JONAS ŠVAŽAS (baigė 1944 m.)
ONA DAUKŠYTĖ – ADOMAITIENĖ (baigė 1944 m.)
EMILIJA JUZUMAITĖ – MILTENIENĖ (baigė 1944 m.)
ALOYZAS VILIMAS (mokėsi iki 1945 m.)
BOLESLOVAS KLOVA (baigė 1945 m.)
FELIKSAS DAUKANTAS (baigė 1945 m.)
VYTAUTAS KLOVA (baigė 1945 m.)
LEONARDAS GARGASAS (baigė 1945 m.)
VINCENTAS GEČAS (baigė 1945 m.)
MEČISLOVAS OSTRAUSKAS (baigė 1945 m.)
BRONĖ VALANTINAITĖ – JOKŪBONIENĖ (baigė 1945 m.)
PRANCIŠKUS VITKEVIČIUS (mokėsi 1941-1945 m.)
SOFIJA ŠVIESAITĖ (mokėsi iki 1945 m.)
ALFONSAS BUNKUS (baigė apie 1946 m.)
POVILAS NORKUS (baigė 1946 m.)
ANTANAS POŠKUS (mokėsi 1944-1946 m.)
ALGIRDAS GEDVILAS (baigė 1947 m.)
PRANAS DARGIS (mokėsi iki 1947 m.)
ROBERTAS VARNAS (mokėsi iki 1948 m.)
REGINA STONYTĖ – SABONIENĖ (baigė 1948 m.)
ANTANAS MILKINTAS (baigė 1948 m.)
LEONAS GEDVILAS (baigė 1949 m.)
ZITA BEINORAVIČIŪTĖ – KAIKARIENĖ (baigė 1949 m.)
PETRAS KAIKARIS (baigė 1949 m.)
EUGENIJA TAMARA MUSTEIKYTĖ – ARNASTAUSKIENĖ (baigė 1949 m.)
IRENA LAIMUTĖ GRAŽINA MUSTEIKYTĖ – SLAVĖNIENĖ (baigė 1949 m.)
DIONIZAS POŠKUS (baigė 1949 m.)
KAROLIS DAPKUS (mokėsi apie 1950 m.)
STASĖ VAIŠVILIENĖ (mokėsi apie 1950 m.)
RIMANTAS SKEIVYS (mokėsi nuo 1950 m.)
JONAS ŠIURKUS (baigė 1950 m.)
DANUTĖ KAČERAUSKAITĖ – STANČIENĖ (baigė 1950 m.)
LORETA LATONAITĖ (baigė 1953 m.)
DALIUTĖ BRONISLAVA VELCAITĖ – NEMANIENĖ (baigė 1954 m.)
BIRUTĖ SVETLAUSKAITĖ – GAIGALIENĖ (mokėsi apie 1955 m.)
ZINAIDA IRUTĖ DARGIENĖ (baigė 1956 m.)
ALEKSAS GIRDENIS (baigė 1957 m.)
ALFREDAS BALANDIS (baigė 1960 m.)
VLADAS LISAITIS (LISINAS) (baigė 1960 m.)
RAMUTĖ GIRKONTAITĖ (baigė 1960 m.)
LIUDVIKAS KIMTYS (baigė 1960 m.)
ALBERTAS LAURINAVIČIUS (baigė 1960 m.)
ALGIMANTAS MIKUTA (baigė 1960 m.)
OLGA POCEVIČIŪTĖ (baigė 1960 m.)
JONAS VESĖLIŪNAS (baigė 1960 m.)
ROMANAS VILKAUSKAS (baigė 1960 m.)
HELMUTAS LISINAS (baigė 1960 m.)
FILOMENA LINČIUTĖ – VAITIEKŪNIENĖ (mokėsi iki 1960 m.)
ZIGMANTAS KUPLIAUSKIS (mokėsi 1954-1961 m.)
LEOPOLDAS ROZGA (baigė 1963 m.)
JONAS LIAUČIUS (baigė 1965 m.)
VIKTORAS LIUTKUS (baigė 1968 m.)
ANTANAS DARGIS (mokėsi 1966-1969 m.)
NIJOLĖ LINKEVIČIENĖ (mokėsi 1961-1970 m.)
GEMA PAULAUSKAITĖ – MIKULSKIENĖ (baigė 1970 m.)
ALGIRDAS VENALIS (baigė 1971 m.)
VIDMANTAS BARAUSKAS (baigė 1972 m.)
VYTAUTAS SKIPARIS (baigė 1972 m.)
VYTAUTAS MIKALAUSKAS (mokėsi 1968-1973 m.)
STASYS ŽEBRAUSKAS (baigė 1977 m.)
ALGIMANTAS VALANTINAS (baigė 1980 m.)
JŪRATĖ MILIAUSKAITĖ (baigė 1983 m.)
ILONA BUČINSKYTĖ (baigė 1996 m.)
EGLĖ JACKAITĖ (mokykloje mokėsi 7 metus)