Erasmus+ „Verslumo ugdymas, ruošiant mokinius darbo rinkai“

Europinio projekto Erasmus+ „Verslumo ugdymas ruošiant mokinius darbo rinkai“ baigiamasis partnerių susitikimas Portugalijoje Porto mieste (2022-06-27 – 29 d.). Aptarėme įvykdytas veiklas, rašėme pamokų planus, numatėme projekto veiklų sklaidą.


2-asis partnerių susitikimas Lietuvoje

Erasmus+ KA 201 “Empowerment in Action” pirmasis mokinių mainų susitikimas gimnazijoje vyko rugsėjo 27 – spalio 1 d. Projekto partneriai atvyko iš Šiaurės Makedonijos, Rumunijos, Portugalijos ir Turkijos. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos komanda parengė veiklas, orientuotas į šiuolaikinio darbuotojo mąstymo būdų formavimą.
Susitikimas prasidėjo mokyklos šokių klubo „Allegro“, berniukų vokalinės grupės „Bros“, moksleivės solo ir liaudies šokių „Oira“ pasirodymais, atliktais kartu su svečiais. (Ačiū mokytojoms Brigita Bagočienė, Natalija Dapšienė ir Laimonas Terasius) ir integruota istorijos ir geografijos pamoka apie Lietuvą, kurią vedė Silva Paulauskienė ir Dainius Stasys.
Projekto dalyviai verslumo įgūdžius lavino lankydamiesi skirtingose įmonėse. Mažeikių profesinėje mokykloje ir UAB „Hotrema“ mokėsi skirtingų profesijų, įgūdžių ir sužinojo apie šios statybos įmonės bei profesinės mokyklos bendradarbiavimą. Partneriai ir gimnazistai taip pat lankėsi Mažeikių darbo rinkos mokymo centre, Pieno gamybos įmonėje „Pieno žvaigždės“, kietojo sūrio „Džiugas“ dirbtuvėse. AB Orlen Lietuva bei „Unilever“ ledų gamybos fabriko pristatymas vyko gimnazijoje.
Klaipėdos universitetas (ačiū prof. dr. Vygantui Vareikiui) ir Klaipėdos kolegija (Maisto technologijų ir mitybos skyriaus vadovė Sigutė Ežersienė) supažindino mus su skirtingomis profesijomis, pademonstravo modernius įrankius ir įrangą, naudojamą studentų kietųjų įgūdžių mokymams. Projekto studentai apklausė įmonių atstovus, analizavo darbo vietą ir savanorišką elgesį, kūrė vaidmenį darbovietėje, praktikuojančioje sprendimų priėmimo ir problemų sprendimo įgūdžius. Dauguma mokinių veiklų buvo skaitmenizuotos naudojant gimnazijos planšetes arba savo telefonus.Zoom susitikimas su Logan Higuera, jaunuoju verslininku, įmonės OpenOcean įkūrėju, pasaulinės verslo ekosistemos (JAV) – verslininkų mąstysena: atpažinimas, moksliniai tyrimai ir tobulinimas privertė analizuoti savo mąstymo būdus ir išsiaiškinti veiksmų seką sėkmingai įkurta įmonė. Dar vienas zoom susitikimas, kurį surengė Turing School, aukščiausio lygio kodavimo mokykla iš Vilniaus išmokė planavimo technikų, laiko valdymo kietųjų ir minkštųjų įgūdžių įgijimui.Visą savaitę mus lydėjo istorinės bei kultūrinės patirtys: kelionė į Telšius (seną iš dalies žydų miestelį praeityje), Klaipėda (senamiestis, kvėpuojantis savo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos istorija) bei teatralizuotos ir pramoginės dirbtuvės „Duonos kelias“ Kultūros centre Urvikiuose, kur kolektyvas turėjo progą sudalyvauti duonos kepimo procese, paragauti tradicinės lietuviškos virtuvės.
Esu dėkinga Lietuvos komandai, visiems partneriams už atsidavimą, šypsenas, susidomėjimą ir aktyvumą. Esu dėkinga dirktorei Astai Žukauskienei už susitikimų su vietos įmonėmis organizavimą. Jos palaikymas ir paskatinimas tikėti savimi, palengvino mūsų darbą ir įkvėpė. Lietuvos rinktinė su Gitana Svirskienė, Silva Paulauskienė, Sigutė Mackevičienė, Lena Krigelienė, Dainius Stasys ir Birutė Gudauskienė grojo kaip orkestras – didžiuojuosi jumis! Ypatinga padėka Lietuvos moksleiviams ir jų TĖVELIAMS, kurie buvo svetingi (nors svečiai gyveno viešbutyje), motyvuoti, atsidavę veikloms ir gerai pasirūpino savo tarptautiniais draugais.

Irina Oatu, Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani