Sveikatos priežiūra

Astutė Balsienė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Kontaktai

Mobilusis

G4 kabinetas

 

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

 

Funkcijos:

  1. Organizuoja ir įgyvendina mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
  2. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, sergamumą, ją analizuoja.
  3. Padeda fizinio ugdymo mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikia informaciją mokytojams apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose.
  4. Teikia sveikatinimo veiklos metodines rekomendacijas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.
  5. Numato ir įgyvendina užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones.
  6. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
  7. Inicijuoja mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.
  8. Teikia pagalbą mokiniams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  9. Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacines ir socialines problemas.
  10. Teikia ir koordinuoja pirmąją medicinos pagalbą.