Laisvos darbo vietos

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai reikalingas
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
1-4 gimnazijos klasėms

Darbo pobūdis
Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko dėstymas 1-4 gimnazijos klasėse.
Darbo krūvis
22 kontaktinės valandos.
Darbo sutarties rūšis
Neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai
Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybė.
Atrankos būdas
Pokalbis.
Dokumentų pateikimo data
iki 2024 m. birželio 13 dienos.
Adresas
Laisvės g.10, Mažeikiai.
Telefonas pasiteiravimui
8-443-26137, +370 62054550
El.p.: info@rackauskas.lt
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Atranka (pokalbis) vyks 2024-06-14
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Direktorius