Vizija ir misija

Gimnazijos vizija

Moderni humanistinė mokykla, kurioje siekiama įvairiapusio asmenybės augimo — atviro pasauliui, aukščiausių tikslų siekiančio ir socialiai atsakingo jauno žmogaus.

 

Gimnazijos misija

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija – besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, derinanti tradicijas ir modernumą, atvira kaitai mokykla, padedanti atskleisti jauno žmogaus gebėjimus ir parengianti gyventi moderniame globalėjančiame pasaulyje.