Mokinių savivalda

GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKĖ – Augustė Kasperavičiūtė, 3a

 

Mokinių Tarybos nariai:   (informacija rengiama)

 

 

KLASIŲ SENIŪNŲ TARYBAklasių seniūnų sąrašas 2019-2020 m. m.

 

MOKINIŲ SAVIVALDOS SUSIRINKIMAI VYKSTA KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ PO 2 PAMOKŲ AKTŲ SALĖJE.