Darbo užmokestis

 

Pareigos 2024 metų darbo užmokestis
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 3290,00
Švietimo pagalbos specialistai 2559,00
Bibliotekininkai 1557,00
Vyr.mokytojas 2024,00
Mokytojas metodininkas 2174,00
Mokytojas ekspertas 2516,00
Inžinieriai-programuotojai 1196,00
Laborantai 1125,00
Virėjai 1098,00
Valytojos 924,00
Statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 924,00