Darbo užmokestis

 

Pareigos Nuo 2023 metų sausio 2 d. atlyginimai
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2778,00
Švietimo pagalbos specialistai 1805,00
Bibliotekos vedėjai 1542,00
Bibliotekininkai 1144,00
Vyr.mokytojas 1436,00
Mokytojas metodininkas 1835,00
Mokytojas ekspertas 2090,00
Inžinieriai-programuotojai 1153,00
Laborantai 1134,00
Virėjai 1023,00
Valytojos 840,00
Statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 840,00