Mokytojai

 

Gimnazijoje dirba 49 mokytojai:

8  mokytojai ekspertai,

36 mokytojai metodininkai,

5 vyresnieji mokytojai,

socialinis pedagogas metodininkas,

psichologas.

 

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

 

 

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

1. Laima Perminė Matematikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
2. Romualda Vaitkutė Matematikos mokytoja metodininkė
3. Stasys Dambrauskas Matematikos mokytojas metodininkas
4. Sandra Vaišvilienė Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
5. Asta Jonuškytė Matematikos mokytoja metodininkė
6. Rasa Vaicekauskienė Matematikos vyr. mokytoja
7. Sigutė Mackevičienė Informacinių technologijų mokytoja ekspertė
8. Raimundas Miniotas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė
2. Vilma Riaukienė Fizikos mokytoja metodininkė
3. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
4. Lina Vičiulienė Biologijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
5. Algirdas Vilkas Biologijos mokytojas ekspertas
6. Aistė Daubarienė Chemijos mokytoja metodininkė
7. Audronė Čekytė Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

1. Dalia Pranciulienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
2. Violeta Irniūtė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3. Rosita Giniotienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
4. Virginija Aurylaitė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
5. Laura Arnotaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
6. Genovaitė Valantienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė

Saviraiškos ugdymo mokytojų metodinė grupė

1. Asta Milėškienė Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė
2. Laimonas Terasius Muzikos mokytojas metodininkas
3. Romualdas Beišinas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Rasa Akučkaitė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
5. Algirdas Mika Kūno kultūros mokytojas metodininkas
6. Natalija Dapšienė Muzikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Raimondas Milėška Dailės mokytojas metodininkas, technologijų mokytojas ekspertas
8. Edita Gaižauskienė Šokio mokytoja metodininkė
9. Daiva Skaringienė Teatro mokytoja ekspertė
10. Sigrida Norvaišienė Technologijų vyr. mokytoja

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

 

1. Jolanta Žutienė Anglų k. vyr. mokytoja
2. Renata Šaltkauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė
3. Loreta Giniotienė Anglų k. mokytoja metodininkė
4. Vaida Petkevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
5. Rita Meškienė Anglų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
6. Irena Urbonienė Anglų k. mokytoja metodininkė
7. Neringa Savičienė Anglų k. vyr. mokytoja
8. Daiva Goštautienė Anglų k. mokytoja metodininkė
9. Loreta Končiuvienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė
10. Laima Novakienė Rusų k. mokytoja metodininkė
11. Rasa Poškutė Rusų k. mokytoja metodininkė
12. Lena Krigelienė Rusų k. mokytoja metodininkė

Visuomenės mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

1. Dainius Stasys Geografijos mokytojas ekspertas
2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
3. Birutė Gudauskienė Geografijos mokytoja metodininkė
4. Rima Meldaikienė Istorijos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė
5. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė
6. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja metodininkė
7. Jūratė Pivariūnienė Psichologijos mokytoja, etikos vyr. mokytoja

Klasių kuratorių metodinė grupė

1.   Virginija Aurylaitė I a klasės kuratorė
2.   Rima Meldaikienė I b klasės kuratorė
3.  Neringa Savičienė I c klasės kuratorė
4.  Jūratė Pivariūnienė I d klasės kuratorė
5.  Natalija Dapšienė I e klasės kuratorė
6. Jolanta Žutienė I f klasės kuratorė
7. Dainius Stasys II a klasės kuratorius
8. Sandra Vaišvilienė II b klasės kuratorė
9. Laima Novakienė II c klasės kuratorė
10. Asta Jonuškytė II d klasės kuratorė
11. Irena Tiškienė II e klasės kuratorė
12. Laura Arnotaitė II f klasės kuratorė
13. Laima Perminė III a klasės kuratorė
14. Rita Meškienė III b klasės kuratorė
15. Dalia Pranciulienė III c klasės kuratorė
16. Sigutė Mackevičienė III d klasės kuratorė
17. Silva Paulauskienė III e klasės kuratorė
18. Birutė Gudauskienė III f klasės kuratorė
19. Stasys Dambrauskas IV a klasės kuratorė
20. Rosita Giniotienė IV b klasės kuratorė
21. Daiva Goštautienė IV c klasės kuratorė
22. Rasa Vaicekauskienė IV d klasės kuratorė
23. Rasa Poškutė IV e klasės kuratorė
24. Asta Milėškienė IV f klasės kuratorė