Mokytojai

 

Gimnazijoje dirba 52 mokytojai:

9  mokytojai ekspertai,

38 mokytojai metodininkai,

8 vyresnieji mokytojai,

socialinis pedagogas metodininkas,

psichologas.

 

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

1. Albina Jasinskaitė Matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
2. Audronė Matutienė Matematikos mokytoja metodininkė
3. Asta Jonuškytė Matematikos mokytoja metodininkė
4. Romualda Vaitkutė Matematikos mokytoja metodininkė
5. Stasys Dambrauskas Matematikos vyr. mokytojas
6. Sandra Vaišvilienė Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
7. Laima Perminė Matematikos mokytoja metodininkė
8. Sigutė Mackevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
9. Raimundas Miniotas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Gamtos mokslų metodinė grupė

1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė
2. Vilma Riaukienė Fizikos mokytoja metodininkė
3. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
4. Lina Vičiulienė Biologijos mokytoja metodininkė
5. Algirdas Vilkas Biologijos mokytojas ekspertas
6. Aistė Daubarienė Chemijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Audronė Čekytė Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

1. Sonata Maigaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
2. Dalia Pranciulienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3. Laima Skabickienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė
4. Ona Kelpšienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė, lotynų k. vyr. mokytoja
5. Violeta Irniūtė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
6. Rosita Giniotienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
7. Virginija Aurylaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja

Saviraiškos ugdymo metodinė grupė

1. Asta Milėškienė Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė
2. Laimonas Terasius Muzikos mokytojas metodininkas
3. Romualdas Beišinas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Rasa Akučkaitė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
5. Algirdas Mika Kūno kultūros mokytojas metodininkas
6. Natalija Dapšienė Muzikos mokytoja metodininkė
7. Raimondas Milėška Dailės mokytojas metodininkas, technologijų mokytojas ekspertas, metodinės grupės pirmininkas
8. Rasa Langė Šokio mokytoja metodininkė
9. Sigrida Norvaišienė Technologijų mokytoja

Užsienio kalbų metodinė grupė

1. Jolanta Žutienė Anglų k. vyr. mokytoja
2. Renata Šaltkauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
3. Loreta Giniotienė Anglų k. mokytoja metodininkė
4. Vaida Petkevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
5. Rita Meškienė Anglų k. mokytoja metodininkė
6. Irena Urbonienė Anglų k. mokytoja metodininkė
7. Neringa Savičienė Anglų k. vyr. mokytoja
8. Daiva Goštautienė Anglų k. mokytoja metodininkė
9. Loreta Končiuvienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė
10. Laima Novakienė Rusų k. mokytoja metodininkė
11. Ramutė Čiutienė Rusų k. mokytoja metodininkė
12. Lena Krigelienė Rusų k. mokytoja metodininkė
13. Gražina Opulskienė Esperanto k. mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

1. Dainius Stasys Geografijos mokytojas ekspertas
2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja ekspertė
3. Simona Lazdauskienė Geografijos vyr. mokytoja, etikos mokytoja
4. Rima Meldaikienė Istorijos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė
5. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
6. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja metodininkė
7. Jūratė Pivariūnienė Psichologijos mokytoja, etikos vyr. mokytoja
8. Gitana Svirskienė Socialinė pedagogė metodininkė

Klasių kuratorių metodinė grupė

1. Sonata Maigaitė 1a klasės kuratorė
2. Rosita Giniotienė 1b klasės kuratorė
3. Daiva Goštautienė 1c klasės kuratorė
4. Audronė Matutienė 1d klasės kuratorė
5. Romualda Vaitkutė 1e klasės kuratorė
6. Asta Milėškienė 1f klasės kuratorė
7. Rasa Langė 2a klasės kuratorė
8.  Stasys Dambrauskas 2b klasės kuratorius
9.  Rasa Puplauskienė 2c klasės kuratorė
10.  Jolanta Žutienė 2d klasės kuratorė
11.  Aistė Daubarienė 2e klasės kuratorė
12.  Virginija Aurylaitė 2f klasės kuratorė
13. Gitana Svirskienė 3a klasės kuratorė
14. Sandra Vaišvilienė 3b klasės kuratorė
15. Laima Novakienė 3c klasės kuratorė
16. Neringa Savičienė 3d klasės kuratorė
17. Jūratė Pivariūnienė 3e klasės kuratorė
18. Rima Meldaikienė 4a klasės kuratorė
19. Irena Urbonienė 4b klasės kuratorė
20. Irena Tiškienė 4c klasės kuratorė
21. Dainius Stasys 4d klasės kuratorius
22. Laima Perminė 4e klasės kuratorė
23. Simona Lazdauskienė 4f klasės kuratorė, metodinės grupės pirmininkė