Mokytojai

 

Gimnazijoje dirba 52 mokytojai:

8  mokytojai ekspertai,

35 mokytojai metodininkai,

6 vyresnieji mokytojai,

socialinis pedagogas metodininkas,

psichologas.

 

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

1. Albina Jasinskaitė Matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
2. Audronė Matutienė Matematikos mokytoja metodininkė
3. Asta Jonuškytė Matematikos mokytoja metodininkė
4. Romualda Vaitkutė Matematikos mokytoja metodininkė
5. Stasys Dambrauskas Matematikos mokytojas metodininkas
6. Sandra Vaišvilienė Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
7. Laima Perminė Matematikos mokytoja metodininkė
8. Sigutė Mackevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
9. Raimundas Miniotas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

 

1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė
2. Vilma Riaukienė Fizikos mokytoja metodininkė
3. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
4. Lina Vičiulienė Biologijos mokytoja metodininkė
5. Algirdas Vilkas Biologijos mokytojas ekspertas
6. Aistė Daubarienė Chemijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Audronė Čekytė Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

1. Sonata Maigaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
2. Dalia Pranciulienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3. Ona Kelpšienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė, lotynų k. vyr. mokytoja
4. Violeta Irniūtė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
5. Rosita Giniotienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
6. Virginija Aurylaitė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė

Saviraiškos ugdymo mokytojų metodinė grupė

 

1. Asta Milėškienė Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė
2. Laimonas Terasius Muzikos mokytojas metodininkas
3. Romualdas Beišinas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Rasa Akučkaitė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
5. Algirdas Mika Kūno kultūros mokytojas metodininkas
6. Natalija Dapšienė Muzikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Raimondas Milėška Dailės mokytojas metodininkas, technologijų mokytojas ekspertas
8. Brigita Bagočienė Šokio mokytoja
9. Sigrida Norvaišienė Technologijų vyr. mokytoja

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

 

1. Jolanta Žutienė Anglų k. vyr. mokytoja
2. Renata Šaltkauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
3. Loreta Giniotienė Anglų k. mokytoja metodininkė
4. Vaida Petkevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
5. Rita Meškienė Anglų k. mokytoja metodininkė
6. Irena Urbonienė Anglų k. mokytoja metodininkė
7. Neringa Savičienė Anglų k. vyr. mokytoja
8. Daiva Goštautienė Anglų k. mokytoja metodininkė
9. Loreta Končiuvienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė
10. Laima Novakienė Rusų k. mokytoja metodininkė
11. Rasa Poškutė Rusų k. mokytoja metodininkė
12. Lena Krigelienė Rusų k. mokytoja metodininkė
13. Gražina Opulskienė Esperanto k. mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

1. Dainius Stasys Geografijos mokytojas ekspertas
2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja ekspertė
3. Birutė Gudauskienė Geografijos mokytoja metodininkė
4. Rima Meldaikienė Istorijos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė
5. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
6. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja metodininkė
7. Jūratė Pivariūnienė Psichologijos mokytoja, etikos vyr. mokytoja
8. Gitana Svirskienė Socialinė pedagogė metodininkė

Klasių kuratorių metodinė grupė

1. Laima Perminė 1a klasės kuratorė
2. Rita Meškienė 1b klasės kuratorė
3. Dalia Pranciulienė 1c klasės kuratorė
4. Sigutė Mackevičienė 1d klasės kuratorė
5. Silva Paulauskienė 1e klasės kuratorė
6. Birutė Gudauskiene 1f klasės kuratorė
7. Sonata Maigaitė 2a klasės kuratorė
8. Rosita Giniotienė 2b klasės kuratorė
9. Daiva Goštautienė 2c klasės kuratorė
10. Audronė Matutienė 2d klasės kuratorė
11. Rasa Poškutė 2e klasės kuratorė
12. Asta Milėškienė 2f klasės kuratorė
13. Rima Meldaikienė 3a klasės kuratorė
14. Stasys Dambrauskas 3b klasės kuratorius, klasių kuratorių metodinės grupės pirmininkas
15. Virginija Aurylaitė 3c klasės kuratorė
16. Jolanta Žutienė 3d klasės kuratorė
17. Aistė Daubarienė 3e klasės kuratorė
18. Gitana Svirskienė 4a klasės kuratorė
19. Sandra Vaišvilienė 4b klasės kuratorė
20. Laima Novakienė 4c klasės kuratorė
21. Neringa Savičienė 4d klasės kuratorė
22. Jūratė Pivariūnienė 4e klasės kuratorė