Mokytojai

 

Gimnazijoje dirba 53 mokytojai:

9  mokytojai ekspertai,

34 mokytojai metodininkai,

8 vyresnieji mokytojai,

2 mokytojai,

socialinis pedagogas metodininkas,

psichologas.

 

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

 

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

1. Laima Perminė Matematikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
2. Romualda Vaitkutė Matematikos mokytoja metodininkė
3. Stasys Dambrauskas Matematikos mokytojas metodininkas
4. Sandra Vaišvilienė Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
5. Asta Jonuškytė Matematikos mokytoja metodininkė
6. Rasa Vaicekauskienė Matematikos vyr. mokytoja
7. Sigutė Mackevičienė Informacinių technologijų mokytoja ekspertė
8. Raimundas Miniotas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

 

1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė
2. Vilma Riaukienė Fizikos mokytoja metodininkė
3. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
4. Lina Vičiulienė Biologijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
5. Algirdas Vilkas Biologijos mokytojas ekspertas
6. Aistė Daubarienė Chemijos mokytoja metodininkė
7. Audronė Čekytė Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

1. Sonata Chriščinavičienė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
2. Dalia Pranciulienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3. Ona Kelpšienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė, lotynų k. vyr. mokytoja
4. Violeta Irniūtė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
5. Rosita Giniotienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
6. Virginija Aurylaitė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
7. Laura Arnotaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja

Saviraiškos ugdymo mokytojų metodinė grupė

 

1. Asta Milėškienė Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė
2. Laimonas Terasius Muzikos mokytojas metodininkas
3. Romualdas Beišinas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Rasa Akučkaitė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
5. Algirdas Mika Kūno kultūros mokytojas metodininkas
6. Natalija Dapšienė Muzikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Raimondas Milėška Dailės mokytojas metodininkas, technologijų mokytojas ekspertas
8. Živilė Martinkienė Šokio mokytoja
9. Daiva Skaringienė Teatro mokytoja ekspertė
10. Sigrida Norvaišienė Technologijų vyr. mokytoja

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

 

1. Jolanta Žutienė Anglų k. vyr. mokytoja
2. Renata Šaltkauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė
3. Loreta Giniotienė Anglų k. mokytoja metodininkė
4. Vaida Petkevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
5. Rita Meškienė Anglų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
6. Irena Urbonienė Anglų k. mokytoja metodininkė
7. Neringa Savičienė Anglų k. vyr. mokytoja
8. Daiva Goštautienė Anglų k. mokytoja metodininkė
9. Loreta Končiuvienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė
10. Laima Novakienė Rusų k. mokytoja metodininkė
11. Rasa Poškutė Rusų k. mokytoja metodininkė
12. Lena Krigelienė Rusų k. mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

1. Dainius Stasys Geografijos mokytojas ekspertas
2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
3. Birutė Gudauskienė Geografijos mokytoja metodininkė
4. Rima Meldaikienė Istorijos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė
5. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė
6. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja metodininkė
7. Jūratė Pivariūnienė Psichologijos mokytoja, etikos vyr. mokytoja
8. Gitana Svirskienė Socialinė pedagogė metodininkė

Klasių kuratorių metodinė grupė

1. Dainius Stasys 1a klasės kuratorius
2. Sandra Vaišvilienė 1b klasės kuratorė
3. Laima Novakienė 1c klasės kuratorė
4. Asta Jonuškytė 1d klasės kuratorė
5. Irena Tiškienė 1e klasės kuratorė
6. Laura Arnotaitė 1f klasės kuratorė
7. Laima Perminė 2a klasės kuratorė
8. Rita Meškienė 2b klasės kuratorė
9. Dalia Pranciulienė 2c klasės kuratorė
10. Sigutė Mackevičienė 2d klasės kuratorė
11. Silva Paulauskienė 2e klasės kuratorė
12. Birutė Gudauskienė 2f klasės kuratorė
13. Stasys Dambrauskas 3a klasės kuratorė
14. Rosita Giniotienė 3b klasės kuratorė
15. Daiva Goštautienė 3c klasės kuratorė
16. Audronė Matutienė 3d klasės kuratorė
17. Rasa Poškutė 3e klasės kuratorė
18. Asta Milėškienė 3f klasės kuratorė
19. Rima Meldaikienė 4a klasės kuratorė
20. Stasys Dambrauskas 4b klasės kuratorius, klasių kuratorių metodinės grupės pirmininkas
21. Virginija Aurylaitė 4c klasės kuratorė
22. Jolanta Žutienė 4d klasės kuratorė
23. Aistė Daubarienė 4e klasės kuratorė