Mokytojai

 

Gimnazijoje dirba 51 mokytojas:

9  mokytojai ekspertai,

29 mokytojai metodininkai,

10 vyresniųjų mokytojų,

1 mokytojas,

socialinis pedagogas metodininkas,

psichologas.

 

Mokytojai – vadovėlių, metodinių leidinių, mokomųjų filmų, kompiuterinių programų autoriai, mokslinių leidinių redaktoriai, recenzentai, regioninių, respublikinių švietimo ir kultūros renginių iniciatoriai, organizatoriai.

 

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

1. Albina Jasinskaitė Matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
2. Audronė Matutienė Matematikos mokytoja metodininkė
3. Asta Jonuškytė Matematikos mokytoja metodininkė
4. Romualda Vaitkutė Matematikos mokytoja metodininkė
5. Stasys Dambrauskas Matematikos vyr. mokytojas
6. Sandra Vaišvilienė Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
7. Laima Petrauskienė Matematikos mokytoja metodininkė
8. Sigutė Mackevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
9. Raimundas Miniotas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Gamtos mokslų metodinė grupė

1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė
2. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
3. Lina Vičiulienė Biologijos mokytoja metodininkė
4. Algirdas Vilkas Biologijos mokytojas ekspertas
5. Justina Gulbinienė Chemijos mokytoja metodininkė
6. Aistė Daubarienė Chemijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Audronė Čekytė Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

1. Sonata Maigaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
2. Dalia Pranciulienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3. Laima Skabickienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė
4. Ona Kelpšienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė, lotynų k. vyr. mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
5. Violeta Irniūtė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
6. Janina Palenskienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
7. Rosita Giniotienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
8. Virginija Aurylaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja

Saviraiškos ugdymo metodinė grupė

1. Asta Milėškienė Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė
2. Laimonas Terasius Muzikos mokytojas metodininkas
3. Romualdas Beišinas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Rasa Akučkaitė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
5. Algirdas Mika Kūno kultūros mokytojas metodininkas
6. Natalija Dapšienė Muzikos mokytoja metodininkė
7. Raimondas Milėška Dailės mokytojas metodininkas, technologijų mokytojas ekspertas, metodinės grupės pirmininkas
8. Rasa Langė  choreografijos mokytoja
9. Sigrida Norvaišienė Technologijų mokytoja metodininkė

Užsienio kalbų metodinė grupė

1. Jolanta Žutienė Anglų k. vyr. mokytoja
2. Renata Šaltkauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė
3. Loreta Giniotienė Anglų k. mokytoja metodininkė
4. Vaida Petkevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
5. Rita Meškienė Anglų k. mokytoja metodininkė
6. Simona Šeirienė Anglų k. vyr. mokytoja
7. Irena Urbonienė Anglų k. mokytoja metodininkė
8. Neringa Savičienė Anglų k. vyr. mokytoja
9. Daiva Goštautienė Anglų k. mokytoja metodininkė
10. Loreta Končiuvienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė
11. Laima Novakienė Rusų k. mokytoja metodininkė
12. Ramutė Čiutienė Rusų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
13. Lena Krigelienė Rusų k. mokytoja metodininkė
14. Gražina Opulskienė Esperanto k. mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

1. Dainius Stasys Geografijos mokytojas ekspertas
2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja ekspertė
3. Simona Lazdauskienė Geografijos vyr. mokytoja
4. Rima Meldaikienė Istorijos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė
5. Rima Kesminienė Teatro mokytoja, etikos vyr. mokytoja
6. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja metodininkė
8. Jūratė Pivariūnienė Psichologijos mokytoja, etikos vyr. mokytoja
9. Gitana Svirskienė Socialinė pedagogė metodininkė

Klasių kuratorių metodinė grupė

1. Rasa Langė 1a klasės kuratorė
2. Stasys Dambrauskas 1b klasės kuratorius
3. Rasa Puplauskienė 1c klasės kuratorė
4. Jolanta Žutienė 1d klasės kuratorė
5. Aistė Daubarienė 1e klasės kuratorė
6. Virginija Aurylaitė 1f klasės kuratorė
7. Gitana Svirskienė 2a klasės kuratorė
8. Sandra Vaišvilienė 2b klasės kuratorė
9. Laima Novakienė 2c klasės kuratorė
10. Neringa Savičienė 2d klasės kuratorė
11. Simona Šeirienė 2e klasės kuratorė
12. Rima Meldaikienė 3a klasės kuratorė
13. Irena Urbonienė 3b klasės kuratorė
14. Irena Tiškienė 3c klasės kuratorė
15. Dainius Stasys 3d klasės kuratorius
16. Laima Petrauskienė 3e klasės kuratorė
17. Simona Lazdauskienė 3f klasės kuratorė, metodinės grupės pirmininkė
18. Silva Paulauskienė 4a klasės kuratorė
19. Rosita Giniotienė 4b klasės kuratorė
20. Violeta Irniūtė 4c klasės kuratorė
21. Romualda Vaitkutė 4d klasės kuratorė
22. Asta Jonuškytė 4e klasės kuratorė
23. Dalia Pranciulienė 4f klasės kuratorė