Gimnazijos metodinė taryba

2021–2022 m. m. Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojų metodinė taryba

Silva Paulauskienė – istorijos mokytoja ekspertė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės ir metodinės tarybos pirmininkė;

 

Laima Perminė – matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 

Rosita Giniotienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

 

Lina Vičiulienė – biologijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 

Rita Meškienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

 

Natalija Dapšienė – muzikos mokytoja metodininkė, saviraiškos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 

Stasys Dambrauskas – matematikos mokytojas metodininkas, klasių kuratorių metodinės grupės pirmininkas;