Gimnazijos metodinė taryba

2019–2020 m. m. Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojų metodinė taryba

 

Albina Jasinskaitė – matematikos mokytoja ekspertė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės ir metodinės tarybos pirmininkė;

 

Ona Kelpšienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

 

Aistė Daubarienė – chemijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 

Ramutė Čiutienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

 

Irena Tiškienė – istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

 

Asta Milėškienė – dailės mokytoja ekspertė, saviraiškos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 

Simona Lazdauskienė – geografijos vyresnioji mokytoja, klasių kuratorių metodinės grupės pirmininkė;

 

Janina Palenskienė – metodinės tarybos veiklos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.