Gimnazijos metodinė taryba

2021–2022 m. m. Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojų metodinė taryba
 

 

Albina Jasinskaitė – matematikos mokytoja ekspertė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės ir metodinės tarybos pirmininkė;

 

Violeta Irniūtė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

 

Aistė Daubarienė – chemijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 

Renata Šaltkauskienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

 

Irena Tiškienė – istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

 

Natalija Dapšienė – muzikos mokytoja metodininkė, saviraiškos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 

Stasys Dambrauskas – matematikos vyresnysis mokytojas, klasių kuratorių metodinės grupės pirmininkas;