Olweus prevencijos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS)

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija Vilniaus universiteto socialinis partneris – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Gimnaziją kuruoja Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyrius.

Gimnazija įkurta 1919 metais. Šiuo metu gimnazijoje dirba 5 administracijos nariai, 72 mokytojai, 21 aptarnaujančio personalo darbuotojai, 2 specialistai (1 soc. pedagogas, 1 psichologė). Gimnazijoje  mokosi 619 gimnazistų.

Gimnazijoje yra  biblioteka su skaitykla, valgykla, aktų ir sporto salės, Menų ir technologijų centras (atskiras pastatas). Gimnazija turi stadioną, kuris yra iš dalies aptvertas, krepšinio aikštelę. Gimnazijos  viduje ir teritorijoje sumontuotos 10 vaizdo stebėjimo kamerų.  Gimnazijos teritoriją stebi – 4, o vidaus patalpas – 6 vaizdo kameros. Gimnazija yra miesto centre. Šalia yra Mažeikių miesto savivaldybė, Jievaro pagrindinė mokykla.

Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos nuostatus. Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2011 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. 2013 m. gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2013-2015 m.m. Nuo 2016 metų iki 2017 rugsėjo mėnesio Olweus (OPKUS) programa nebuvo vykdoma. Nuo 2017 metų rugsėjo aktyviai tęsiama Olweus (OPKUS) programa. Remiantis 2019 m. balandžio – birželio mėn Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr.OPKUS1-1 – OPKUS1-55 gimnazijai 2019-2021 mokslo metams  suteiktas ”Olweus mokyklos vardas”. Remiantis 2021 m. balandžio–birželio mėn. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr. OPKUS1-1–OPKUS1-55 gimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams.


2022 m. birželio mėnesį klasių kuratoriai pildė C2 atmintines, atspausdino klasių dienynų išklotines, iš kurių matyti, kad klasių valandėlės vyko pagal numatytus reikalavimus, klasių tėvų susirinkimų metu patyčių temomis taip pat buvo diskutuota. Visi gimnazijos mokytojai, personalo darbuotojai, mokiniai, jų tėvai supažindinti su Smurto prevencijos įgyvendinimo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje tvarkos aprašu Nr.V1-119.

2021 m. tyrimas atskleidė, kad pirmų klasių sraute mokinių, patiriančių patyčias skaičius didesnis nei antrų klasių sraute. Pirma klasė – naujo etapo pradžia. Viskas nauja: mokykla, klasės kolektyvas, mokytojai, jų reikalavimai ir taisyklės. Pirmokai sprendžia įvairias adaptacinio laikotarpio problemas, turi įveikti ne vieną iššūkį. Bendravimas įvairiomis formomis,  sugebėjimas sutarti, priimti kitą gali būti sėkmingas ir nesėkmingas. Patyčių situacija tampa kaip savo galimybių, savojo Aš, kito ribų patikrinimo situacija.

 

Gimnazijoje įgyvendinamos 2022-2023 m.m. OPKUS programos tikslas: saugi mokymosi aplinka visiems kartu ir kiekvienam atskirai, siekiant sumažinti patyčių mąstą pirmose klasėse 1-2 procentais. 

Uždaviniai:  

  • Klasių valandėlių metu mokyti:  gimnazistus įsisąmoninti savo emocijas ir tinkamai jas išreikšti, atpažinti, reaguoti į  įvairaus pobūdžio patyčioms.
  • Per įvairių dalykų pamokas su pirmų klasių gimnazistais mokysimės pagarbos, tolerancijos, empatijos, supratimo kiekvienam šalia esančiam.

 

2022 m. tyrimas atskleidė, kad patyčių paplitimo mastas  gimnazijoje mažėja:  2021 m. – 6,5 proc.,  o 2022 m. – 6,1 proc. Antrose klasėse patyčių paplitimo mastas sumažėjo net 2 proc. Apklausos rezultatai parodė, kad gimnazistų aplinkoje esantys suaugę  žmonės  reaguoja į patyčias, stabdo patyčias.

 

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

  1. Mes nesityčiosime iš kitų.
  2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
  3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
  4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namie.

 

Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas (PPKK)
Gimnazijos mokymų supervizijų grupės
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2023-2024 m. m.
Olweus pažymėjimas
Priedas prie Olweus pažymėjimo