Olweus prevencijos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS)

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas gimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa  – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

Kas yra patyčios?

Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka kitą asmenį, kuriam / kuriai sunku pačiam / pačiai apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, užgauliojant žodžiais, skleidžiant melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje veikloje, siunčiant užgaulaus turinio žinutes mobiliuoju telefonu arba internetu.

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) kriterijai:

 • Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • Griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • Nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • Suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

OPPP – tikslai:

 • Sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje;

OPPP yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas.

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias:

 • Mes nesityčiosime iš kitų;
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Iš patyčių prevencijos koordinavimo komiteto veiklos programos

 • Klasių kuratoriai nuolat primena mokiniams pagrindines taisykles, nukreiptas prieš patyčias, diskutuoja apie jų laikymąsi;
 • Organizuojamos teminės klasių valandėlės, per kurias mokiniai gali pasikalbėti apie tai, kas yra patyčios. Jie sužino, kodėl vyksta patyčios, į ką kreiptis pagalbos patyčių atveju;
 • Mokytojai stengiasi paversti klases jaukia ir saugia vieta mokiniams;
 • Visi gimnazijos darbuotojai įpareigoti registruoti pastebėtus patyčių atvejus;
 • I-III klasių tėvai yra supažindinti su patyčių tyrimo rezultatais gimnazijoje, ar patyčios dažnos mūsų gimnazijoje, kokios patyčių formos pasitaiko dažniausiai, kuriose gimnazijos vietose dažniausiai vyksta patyčios ir kokiais būdais mokiniai sprendžia šią problemą;
 • Tėvai mokomi, kaip reikia elgtis, jei sūnus ar duktė tampa patyčių objektu arba kai jų vaikas pats tyčiojasi iš kitų;
 • Mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys asmenys apmokomi, kaip susitvarkyti su patyčių situacija ir kaip reikėtų dirbti su mokiniais, kurie su ja susiję;
 • Organizuojamas individualus darbas su mokiniais, kurie tyčiojasi iš kitų, ir su tais, kurie nukentėjo nuo patyčių;
 • Organizuojami įvairūs renginiai, kurie skatina gyventi be patyčių;
 • Visi gimnazijos darbuotojai aktyviai dalyvauja programoje, renkasi du kartus per mėnesį darbui grupėse, kad sugebėtų pastebėti, atpažinti ir tinkamai reaguoti į patyčias.

Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie saugios ir draugiškos atmosferos gimnazijoje kūrimo.

Rajoninė metodinė-praktinė konferencija „Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo ypatumai mokykloje. Mažeikių rajono gimnazijų patirtis“

Lapkričio pabaigoje mūsų gimnazijoje organizuotoje konferencijoje apibendrinta Mažeikių Merkelio Račkausko ir Mažeikių r. Viekšnių gimnazijose vykdyta Olweus patyčių prevencijos programa. Į konferenciją buvo pakviesti mokyklų administracijos atstovai, socialiniai pedagogai, klasių auklėtojai, svečiai.

Konferencijos tikslas – supažindinti rajono mokyklų komandas su Olweus patyčių prevencijos programos principais, jos įgyvendinimo ypatumais bei paskatinti mokyklas dalyvauti programoje. Svarbu mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias, tinkamai į jas reaguoti, ir tokiu būdu gerinti mikroklimatą mokykloje. Viekšnių gimnazijos direktorius Rimantas Gricius pasidalijo patirtimi, kaip sekėsi įgyvendinti Olweus programą, su kokiais sunkumais susidūrė, kodėl ji turėtų būti vykdoma kiekvienoje mokykloje. Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė Gitana Svirskienė apibūdino patyčių situaciją Klaipėdos regiono mokyklose.

Apie Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo žingsnius mokykloje kalbėjo OPPP instruktorė Audronė Buzienė. Programos koordinatoriaus veiklą apibūdino direktoriaus pavaduotoja Janina Palenskienė. OPPP mokymosi supervizijų grupės lyderio funkcijas programoje nusakė Viekšnių gimnazijos mokytoja Gintarė Gurskytė. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išgirsti, kokią neigiamą įtaką asmenybės vidinei sistemai turi patyčios. Apie tai labai įdomiai kalbėjo Telšių krizių centro direktorė Vanda Benaitienė. O Šiaulių Psichologinės pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė, OPPP instruktorė Aurelija Baniulienė pristatė pranešimą apie Olweus patyčių prevencijos programos efektyvumo raišką. Per pertrauką prie kavos vyko diskusijos. Visi vieningai akcentavo, kad Olweus patyčių prevencijos programa kiekvienoje mokykloje reikalinga, nes patyčių mastas labai platus.

 

Olweus patyčių prevencijos programa

2009-2010 m.m. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Jos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą pastebėti, atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokykloje padės įgyvendinti norvegų paruošta instruktorė, kuri dirbs su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Programoje dalyvaus pedagogai, klasių vadovai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Tikimės, kad įdiegus programą visi dalyviai gebės geriau spręsti patyčių problemines situacijas. Mokytojai įgis naujų kompetencijų. Pagerės bendruomenės narių santykiai.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto problemas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad žymiai (30-70%) sumažėjo patyčių mokykloje tarp bendraamžių, pagerėjo ne tik mokinių tarpusavio santykiai, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnės socialinės kompetencijos, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Olweus programos įgyvendinimo instruktorė – Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos socialinė pedagogė Audronė Buzienė.
Visi mūsų gimnazijos mokytojai du kartus per mėnesį mokysis pastebėti, atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.