(Ki)Tokios pamokos

[02-15] CLIL chemijos pamokose

Su II klasių mokiniais azoto oksidų savybes ir taikymą nagrinėjome stebėdami filmo “Fast & Furious” epizodus bei variklio darbo schemas anglų kalba. Iš anglų kalbos vertėme ir aptarėme azoto oksidų poveikį aplinkai.

Aistė Daubarienė, chemijos mokytoja

[02-15] Dailės pamoka

Dailės pamokose dailės III-IV klasių, taikomųjų technologijų III klasės dizaino grupei ir būrelio „Mūza” mokiniams edukacinį užsiėmimą iš kultūros paso programų „Vitražinis puodelis“ vedė keramikas Vismantas Anglickas. Mokiniai susipažino su vitražo technika, tapyba ant stiklo ir pasidarė sau po originalų vitražinį puodelį.

Asta Milėškienė, dailės mokytoja

[02-09] Fizikos pamoka Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“

vasario 8 dieną Mažeikių lopšelyje -darželyje ,,Eglutė” iš anksto šventėme Lietuvos gimtadienį kartu su 6-mečiais integruotoje (ki)tokioje pamokoje ,,Fizika širdimi-spalvotas pasaulis”. III e klasės gimnazistės Karolina Bušmaitė ir Aistė Eičinaitė sumaniai per žaidimą įtraukė jaunuosius draugus į pokalbius ir diskusijas, veiklas ir refleksijas per gyvenimišką patirtį, pastebėjimus, palyginimus ir ragino nuolat stebėti supančią aplinką ir tapti jaunaisiais tyrinėtojais- mokslininkais.
Džiaugiamės mažųjų draugų gamtamoksliniu, inovatyviu ir žaismingu ugdymu STEAM laboratorijoje, prie STEAM sienelės, kreivųjų veidrodžių karalystėje ir pan. bei linkime gerų emocijų ir kūrybinės sėkmės įvairiapusiškose veiklose!

Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja

[02-02] Integruota lietuvių kalbos ir ugdymo karjerai pamoka „CV rašymo ypatumai“

IV-tų kl. mokiniams įvyko integruota lietuvių kalbos ir ugdymo karjerai pamoka „CV rašymo ypatumai“. Gyvenimo aprašymas (CV) yra pirmasis įspūdis potencialiam darbdaviui. Taisyklinga kalba ir aiškus dėstymas rodo, kad asmuo geba dėstyti mintis, bei jas perteikti raštu. Rašant CV svarbu atkreipti dėmesį į gramatines klaidas, rašybos klaidas ir pan. Todėl kiekvienam jaunuoliui svarbu tobulinti savo rašymo įgūdžius, o kaip taisyklingai, patraukliai parašyti CV mokiniams paaiškino Aistė Gureckė Užimtumo tarnybos Šiaulių regiono karjeros planavimo skyrius vyriausioji specialistė/karjeros konsultantė. Paskaita užbaigta namų darbų skyrimu, lietuvių kalbos mokytojos D. Pranciulienė ir R. Giniotienė savo mokiniams paskyrė parašyti CV ir pateikti vertinimui.

Birutė Gudauskienė, ugdymo karjerai specialistė, mokytoja

[02-01] Sugrįžę alumnai dalijasi patirtimi

Didžiulį džiaugsmą pasėjo širdyje III-ių klasių mokiniams, besimokantiems fizikos išplėstiniu lygiu, kai į svečius atvyko alumnas Pijus Gagilas, praėjusias mokslo metais, baigęs Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją. Pijus noriai, entuziastingai ir apgalvotai pristatė savo studijas, vykstančias anglų kalba, „Atsinaujinančioji energetika“ Kauno technologijos universitete. Gimnazistai smalsiai klausinėjo, norėdami sužinoti apie įstojimo galimybes ir jų ateities perspektyvą, studijų kokybę, vertę, įdomumą, Gifted ir ,,Ignitis grupė” tikslines stipendijas (pastarąją gimnazistas gauna), gyvenimo ir pragyvenimo aspektus, studijavimo ir studentavimo akcentus ir pan. Alumnas motyvavo gimnazistus ypač atsakingai ir stropiai mokytis čia, gimnazijoje, nes įgytų žinių pridėtinė vertė duos svarų rezultatą studijose, taip pat ragino, negailint savęs, ruoštis jau dabar ne tik tarpiniams, bet ir abitūros egzaminams.

Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja

[02-01] Pilietinio ugdymo pamoka

I-II kl. pilietinio ugdymo pamokose dalyvavo alumnas Eimantas Končius, kalbėjome apie savanorystę, jos naudą, patirtis, apie savęs atradimą. Eimantas pravedė edukacinį žaidimą „Politikos guru“. Buvo azartiška ir įdomu.

Irena Tiškienė , mokytoja

[01-25] Anglų kalbos pamoka

Nagrinėdami temą “Travelling” („Kelionės“) I f bei I e kl. mokiniai baigė pristatinėti parengtus projektus apie išskirtinę jauną energingą asmenybę Aurimą Vajulavičių, kuris vienviete irkline valtimi įveikė Atlanto vandenyną. Atnaujintuose Insight Intermediate vadovėliuose yra įtrauktas straipsnelis “The world’s taughest rowing race, the world’s fastest trio” apie brolius MacLeans. Galbūt, kada nors ten taip pat bus informacijos apie mūsų lietuvį, įveikusį Atlantą, kuris skatina ir motyvuoja visą jaunimą nebijoti siekti savo svajonių.

Jolanta Žutienė, anglų k. mokytoja

[01-24] Chemijos pamokoje alumnai

Chemijos pamokoje su I d klasės mokiniais bendravo gimnazijos alumnas, VU biologijos pirmakursis Nedas Šarmanauskas. Jis su gimnazistais pasidalino savo mintimis apie studentiško gyvenimo ypatumus. Nedas priminė, kad studentui tik 5-etas – patenkinams įvertinimas. Paragino tuos, kurie ateityje sies gyvenimą su gamtos mokslų specialybėmis, mokykloje stengtis, kiek galima daugiau dėmesio skirti šiems mokomiesiems dalykams.
Pirmokus domino Nedo VBE išlaikymas, VU stipendijų galimybės, gyvenimas bendrabutyje bei didmiestyje. Nedas nuoširdžiai atsakė į gimnazistų klausimus.

Audronė Čekytė, chemijos mokytoja

[01-17] Nuoširdus bendradarbiavimas tęsiasi su AB „ORLEN LIETUVA”

Gimnazijos trečiokai lankėsi vienintelėje Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmonėje. Čia jie buvo supažindinti su įmonės veikla, gaminama produkcija, plėtra, inžinieriaus chemiko profesija. Mokiniai patys galėjo pamatyti savo vietoje jau stovintį garsųjį reaktorių, kurio kelionę stebėjo visa Lietuva. Tiesa, su šiuo įvykiu galima susipažinti „Mokslo sriuboje”.
Gimnazistai apsilankė naftos produktų kokybės laboratorijoje.
Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame įmonės darbuotojams už šiltą priėmimą. Išsiskirdami, įmonės atstovai pakvietė sugrįžti mokinius jau kaip šios įmonės darbuotojus.

Audronė Čekytė, chemijos mokytoja

[01-17] CLIL biologijos pamokose

Antros klasės mokiniai mokėsi evoliucijos, panaudojant CLIL metodus. Gimnazistai stebėjo mokomuosius filmukus apie Žemės ir gyvybės atsiradimą anglų kalba, patys kūrė ir pristatė žaidimo klausimus, kritiškai analizavo atsakymus, daug diskutavo grupėse, o patyrę „kalbinį dušą“, išmoko naujų biologijos sąvokų ir anglų kalba. Veiklos taip įtraukė mokinius, kad ir pasibaigus pamokai, jie neskubėjo išeiti, netilo diskusijos ir refleksijos. Tiek daug minčių…

Lina Vičiulienė, biologijos mokytoja

[01-17] Integruota etikos ir UK pamoka

I c ir I d klasių mokiniams įvyko integruota etikos ir karjeros ugdymui pamoka. Pamokos svečias Aistė Gureckė Užimtumo tarnybos Šiaulių regiono karjeros planavimo skyriaus vyriausioji specialistė / karjeros konsultantė. Specialistė pristatė užimtumo tarnybos veiklą bei atsakė į mokinių užduotus klausimus. Susitikimo metu mokiniai atliko savęs pažinimo testą, kurio rezultato pasekoje mokiniai sužinojo apie profesijas, kurios būtų jiems tinkamiausios ateities perspektyvoje pasirenkant karjeros kelią.

Birutė Gudaukienė, UK specialistė

[01-16] Pilietinio ugdymo pamoka

Prevencinis I c ir I d klasių gimnazistų susitikimas su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne Audrone Jurdonaite. Pokalbis vyko apie žalingus įpročius, priklausomybes, narkotines medžiagas, elektroninių cigarečių rūkymą ir baudžiamąją atsakomybę. Ačiū pareigūnei už bendradarbiavimą ir informatyvų pokalbį.

Jūratė Pivariūnienė, gimnazijos psichologė

[01-09] Pilietinio ugdymo pamoka

I d klasės mokiniai Jomantas Kryževičius, Eivydas Gaižauskis ir Rokas Kupliauskas savo klasės draugams pilietinio ugdymo pamokoje pristatė organizaciją ,,Jaunimas kuriantis Lietuvą“, kurios nariais jie yra. Supažindino su Mažeikių skyriaus veikla, pakvietė prisijungti draugus, organizavo grupinį žaidimą.

Irena Tiškienė, mokytoja

[12-21] Pilietinio ugdymo pamoka

II b,c ir e klasių gimnazistai pilietinio ugdymo pamokoje sulaukė svečio. Tai mažeikiškis keliautojas Marius Kazlauskas, kuris 2023m. vasarą dviračiu iš Mažeikių nuvažiavo iki Afrikos per Europą. Sukluso gimnazistai išgirdę, kad nuvažiuota 9235 km. Per 100 dienų. O kiek nuotykių ir sunkumų teko įveikti!
Dėkingi esame Mariui Kazlauskui už gebėjimą motyvuoti jaunimą, už gražių ir prasmingų darbų sklaidą ir Lietuvos vardo garsinimą.

Pamoka banke

Graži bendrystė siejanti mus su komerciniais bankais tęsiasi. Ketvirtų klasių ekonomikos ir verslumo grupė, modulio Simulitinė įmonė metu, gruodžio 7 ir 14 dienomis lankėsi SEB banko Mažeikių skyriuje.
Ačiū bankininkams už suteiktas žinias gimnazistams, už pagalbą pradedant simulitinės įmonės finansų tvarkymą.

[12-15] Dorinio ugdymo pamoka

Artėjant šv. Kalėdoms grupelė 1-3 kl. gimnazistų susitiko šventinėje tikybos pamokoje, kurioje svečiavosi kunigas, teol.dr. Ramūnas Norkus (Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos bendradarbis ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių kapelionas).
Degant jau antrai advento vainiko žvakei, pamoka buvo skirta Šv. Rašto pažinimui. Susipažinome, uždavėme klausimus, parsisiuntėme programėlę MyBible, kurios pagalba galima studijuoti bibliją šiuolaikiškai. Šiltai pabendravome prie arbatos puodelio.

Sigrida Norvaišienė, tikybos mokytoja

[12-05] Integruota rusų kalbos ir fizinio ugdymo pamoka

I d klasei vyko integruota fizinio lavinimo ir užsienio kalbos (rusų) pamoka: sportinės užduotys buvo keičiamos rusų kalbos žodyno, gramatinėmis ir loginėmis užduotimis. Įtampos ir aistrų buvo užtektinai, o pakelti nykščiai reiškia – pamoka patiko. Nugalėjo draugystė.

Rasa Poškutė, Laima Novakienė ir Romualdas Beišinas, mokytojai

[12-01] Sutemų valanda

Beveik tris dešimtmečius vykdomas kultūros projektas – Šiaurės šalių literatūros savaitė – ir šiemet kvietė tamsiausiu lapkričio metu susiburti, uždegti žvakes ir skaityti.
Mūsų gimnazijoje lapkričio 27 – 30 d. vyko Šiaurės šalių literatūros skaitymai „Sutemų valanda“. Vakarėjant po pamokų, užslenkant lapkričio tamsai, į mokyklos erdves rinkosi antros klasės, pasimėgauti jau antrus metus iš eilės garsinio skaitymo tradicija. Šių metų tema – „Kalėdos šiaurėje“ įnešė į erdves paslapties. Šis laikotarpis apgaubtas magijos, stebuklų laukimo ir išsipildymo. Jaukioje žvakių šviesoje skaitėme ištrauką iš Ingvild H. Rishøi knygos „Kalėdų pasaka“, autorė pasakoja kalėdinę istoriją apie viltį, išdavystę ir svajones. Ištrauka trumpa, bet jos užteko kalėdinei dvasiai ir šventės laukimui pažadinti, o žvakių liepsnelių šviesa, garuojanti arbata ir cinamonu kvepiantys sausainiai kūrė jaukią buvimo drauge atmosferą.
Dėkoju lituanistėms už bendradarbiavimą ir mokiniams, kurie po pamokų nepatingėjo susirinkti ir pabūti bendrystėje.

Sonata Saunorienė, gimnazijos bibliotekininkė

[11-30] Išvyka į VDU

Gimazistai dalyvavo „Sumanaus moksleivio akademijos” inžinerijos ir gamtos mokslų eksperimentinės klasės pirmame susitikime, kuris vyko Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje. Po projekto atidarymo ir projekto partnerių, tarp kurių yra Mažeikių ir Rokiškio rajono savivaldybės, ir svečių sveikinimo kalbų, vyko paskaitos ir praktiniai užsiėmimai. Mūsų mokiniai išklausė paskaitas „Elektra iš jūros (m. d. dr. Egidijus Kasiulis), „Inžinerija – svajonės įgyvendinimo galimybė (Inžinerija Step by step)” (prof. dr. Vytenis Jankauskas), „Kas užkoduota augalo lape?” (doc. dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė), „Vaistažolės maistas ir vaistas!” (lekt. dr. Marius Lasinskas), atliko įdomius praktinius darbus: „Pagrindiniai fiziologiniai procesai” (doc. dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė) ir „Fotosintezės pigmentų nustatymas” (lekt. dr. Edita Mažuolytė-Miškinė). Gimnazistų dar laukia kiti užsiėmimai, į kuriuos bus pakviesti vėliau. Gavome dovanų mūsų gimnazijos bibliotekai – žinomo vaistažolininko, VDU ŽŪA lektoriaus, „Žolių akademijos” viceprezidento dr. Mariaus Lasinsko knygą „Vaistažolių pasakos”.

Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas

[11-15] Anglų kalbos pamoka

Ankstyvą lapkričio 15-tos rytą trys autobusai mūsų gimnazijos pirmokų pajudėjo Klaipėdos link. Gimnazistai vyko į Klaipėdos kultūros fabrike rodomą spektaklį anglų kalba „Pigmalionas“. Antrąją išvykos dalį sudarė vizitas į LCC universitetą, kur mus draugiškai, šiltai pasitiko ir paskaitą vedė Ph D. President of LCC Marlene Wall, priėmimo skyriaus koordinatorės Aleksandra Siudikė, Kate Petrikienė ir kt. komandos nariai. Taip pat suskirstyti į grupes gimnazistai turėjo galimybę aplankyti studentų miestelį ir susipažinti su tarptautinio universiteto studentiško gyvenimo akimirkomis. Dėkojame gimnazijos administracijai, gimnazistų tėveliams ir puikiai anglų k. mokytojų komandai – Daivai Goštautienei, Ritai Meškienei, Neringai Savičienei, už suteiktą galimybę mokiniams dalyvauti ir tobulėti kitokiose pamokose už gimnazijos ribų. Taip pat dėkojame LCC už paruoštą dovaną kiekvienam gimnazistui.

Jolanta Žutienė, anglų kalbos mokytoja


[10-27] Anglų kalbos pamoka

A lecture by contemporary communications professor Shane Crombie ”I can’t believe my eyes!” Why do we study communications? and LCC presentation by his wonderful team-admission counselors Aleksandra Siudike and Kate Petrikiene 27th October ,2023 .

Jolanta Žutienė, anglų kalbos mokytoja

[10-27] Geografijos pamoka

III klasių mokiniai geografijos pamokoje išbandė save kartografijoje – kartografavo senamiesčio fragmentą. Rudens spalvų glostomi, sistemino, spalvino, kūrė, ugdė pažinimo ir komunikavimo kompetencijas.

Dainius Stasys, geografijos mokytojas

[10-27] Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

I d klasės mokiniai, per literatūros pamokas analizavę K. Borutos romaną „Baltaragio malūnas“, diskutavo ir apie tai, kodėl paaugliai nemėgsta skaityti grožinės literatūros. Parašytas rašinėlis „Paauglys + knyga = neskaitysiu?“ užmezgė diskusiją, kuri buvo pratęsta gimnazijos bibliotekoje. Norisi tikėti, kad šioje erdvėje patirtos puikios akimirkos atves paauglius į knygų pasaulį.

Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

[10-26] Istorijos pamoka

Pamoka IV klasių gimnazistams vyko Mažeikių muziejuje. Apžiūrėję parodą ir išklausę istoriko E. Vasiliausko paskaitą „Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė 1561-1795 m.“, gimnazistai sužinojo daug įdomių istorijos faktų apie kaimyninę Latviją. Dėkojame muziejaus darbuotojams už puikų renginį.

Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja

[10-25] Chemijos pamoka

Tvarumo idėjos trečiokų chemijos pamokoje. Praktikos darbas „Joninės mainų reakcijos“. Vietoje mėgintuvėlių – laminuotas popieriaus lapas. Taupome medžiagas ir laiką!

Audronė Čekytė, chemijos mokytoja

[10-25] Anglų kalbos pamoka

Tęsiant mokyt. Irenos minėtą ekologiškumo gimnazijoje ir Mažeikių mieste temą, džiaugiuosi mūsų pirmokų (I f ir I e kl.) kūrybiškumu ir sąmoningumu.Pagal atnaujintus Oxford leidyklos Insight Intermediate vadovėlius iki rudens atostogų mokiniai turėjo sukurti ir pristatyti projektus, kaip miesto gyventojai turėtų būti paskatinti aukoti labdarai panaudotus ir naujus rūbus ir kt. daiktus, nurodant kaip ir kur jie turėtų tai padaryti. Akivaizdu, kad pirmokams rūpi, kad mūsų miestas būtų ekologiškas.

Jolanta Žutienė, anglų kalbos mokytoja

[10-19] Anglų kalbos pamoka

Gimnazijos bibliotekoje svečiavosi IV c, d, e, f klasių gimnazistai, kurie anglų kalba pristatė savo mėgstamiausią knygą. Abiturientų pasirinktos knygos labai įvairios: nuo Biblijos, užsienio ir lietuvių klasikos kūrinių iki šiuolaikinių romanų, mokslinės fantastikos bei saviugdos knygų. Gimnazistai kalbėjo apie savo požiūrį į knygas, skaitymą, rekomendavo knygas, kurias verta skaityti, kurios įkvepia, padeda keisti save ir savo gyvenimus.

Rita Meškienė, anglų kalbos mokytoja

[10-19] Matematikos pamoka

„Didžiausias ateities poreikis ir būtinybė – išlavinti tuos žmogaus gebėjimus, kurie nepasiekiami robotams: kūrybiškumą, vaizduotę, iniciatyvą, lyderystę“. (Michio Kaku).
Spalio 19 d. Merkelio Račkausko gimnazijoje visą popietę mokiniai galėjo gilinti matematikos žinias ir taikyti jas gyvenimiškose situacijose. I – IV klasių mokiniams vyko eksperimentinės kūrybinio mąstymo laboratorijos užsiėmimai: „Mano finansinis gyvenimas“, bei „Kūrybinio mąstymo penkiakovė“ (KM5). Buvo įdomi, linksma, kūrybinga, azartiška, verčianti mąstyti, komandinė veikla. Trijų valandų trukmės užsiėmimuose sudalyvavo apie pusantro šimto gimnazistų.

Laima Perminė, matematikos mokytoja

[10-09] Integruota literatūros ir anglų kalbos pamoka

III a, b, d kl. gimnazistai apibendrino genialaus rašytojo Viljamo Šekspyro kūrybą: žiūrėdami draugų sukurtą filmuką ir klausydamiesi pranešimo anglų kalba, prisiminė svarbiausius klasiko gyvenimo ir kūrybos faktus. Mokiniai lietuvių ir anglų kalbomis skaitė Hamleto monologą ir 66-ąjį sonetą, išsiaiškino, kodėl literatūrą reikia skaityti ir originalo kalba. Vertindami V. Šekspyro sukurtąjį personažą aptarė temas „Hamleto asmenybė: stiprus ar silpnas žmogus?“ ir „Ar tikslas visada pateisina priemones?“ Mokiniai turėjo progą įsivertinti, kiek daug išmoko ir kiek daug gali padaryti gilindamiesi į autoriaus kūrybą.

Violeta Irniūtė ir Vaida Petkevičienė, mokytojos

[10-09] Anglų kalbos pamoka UK

I f klasės mokiniams ŠTMC (Šiaulių technologijų mokymo centras Mažeikiuose) vyko integruota su karjeros ugdymu anglų kalbos pamoka „Mūsų išvaizda. Kaip padaryti gerą pirmą įspūdį“ (“Our appearance. How to make a good first impression”), kurios metu aptarėme vyriško ir moteriško plaukų kirpimo stilius, kūrėme dialogus. Mokymo centre mokiniai susipažino su kosmetologo, socialinio darbuotojo padėjėjo, ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo, siuvėjo, masažisto, apskaitininko specialybių studijomis ir darbu.

Jolanta Žutienė, anglų kalbos mokytoja

[10-05] Biologijos pamoka

Mažeikių Henriko Nagio viešojoje bibliotekoje su trečiokais dalyvavome susitikime su Lietuvos jūrų muziejaus žinduolių ir paukščių skyriaus vedėju Arūnu Grušu, biologu Pavelu Kulikovu ir kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikine. Įdomu buvo išgirsti naudingos informacijos apie Baltijos jūros ekosistemą, jos būklę. Tačiau neramina žinia, kad ji užima antrą vietą pasaulyje pagal užterštumą po Geltonosios jūros ir pagal joje laivybos keliamą trikušmą po Raudonosios jūros. Visa tai neigiamai veikia Baltijos jūros gyvūniją. Todėl didžiausias siekis ir svajonė – išsaugoti ją švarią ir neužterštą.

Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas

[10-03] Pilietiškumo pamokos

Gimnazijos trečio aukšto fojė veikia paroda KOMUNIZMAS = RAŠIZMAS.
Pilietinio ugdymo pamokos I b, II e ir II f klasėse buvo skirtos šiai parodai, kaip komunistinė ideologija XX a. pirmoje pusėje, Stalino valdymo laikotarpiu ir dabartinė Rusija, XXI a. naikino ir naikina ukrainiečių tautą. Gimnazistai susiskirstę į grupeles, pristatė plakatus, juos apibūdindami, komentuodami ir atsakė į klausimus, ar Lietuvoje taip buvo ir ar gali taip atsitikti dabar?

Irena Tiškienė ir Rima Meldaikienė, istorijos mokytojos

[09-25] Biologijos pamoka

III klasės gimnazistai biologijos mokėsi gamtos apsupty – Akmenės rajono Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate. Mokiniai aplankė informacijos centre įkurtą ekspoziciją, gamtos klasę, stebėjo filmą apie rezervatą. Keliaudami pažintiniu taku, gimnazistai mokėsi atpažinti, sisteminti aukštapelkės augalų, grybų rūšis, žiūronais stebėjo grakščiąsias gulbės giesmininkes, ančių pulkelius, virš pelkės sklandantį jūrinį erelį. Norintys galėjo apžiūrėti apylinkes iš vieno aukščiausių apžvalgos bokštų Lietuvoje.
Pelkė mus pasitiko labai maloniai: vaišino rūgščiomis spanguolėmis, savo sukauptame vandenyje nuprausė kojas, stebino neįprastu mūsų akiai tundros kraštovaizdžiu. Visiems drauge buvo labai smagu.
Tikiuosi, kad ši patirtis ne tik paskatins gilinti ir plėsti biologijos dalyko žinias, bet kurs ir augins tvarų gamtos ir žmogaus ryšį.

Lina Vičiulienė, biologijos mokytoja

[09-22] Anglų kalbos pamoka

IV klasės gimnazistai lankėsi Mažeikių H. Nagio viešojoje bibliotekoje. Mokiniai susipažino su bibliotekos istorija, erdvėmis. Grįžtamasis ryšys – sukurti savo įsivaizduojamą biblioteką, parengti pristatymą anglų kalba.

Neringa Savičienė, anglų kalbos mokytoja

[09-14] Dailės pamoka

Mažeikių Henriko Nagio viešojoje bibliotekoje dailės B kurso mokiniams vedė vyresnioji bibliotekininkė Janina Dambrauskaitė. Mokiniai susipažino su bibliotekos įkūrimo istorija, teikiamomis paslaugomis, bibliotekos erdvėmis, Henriko Nagio asmenybe. Buvo labai įdomu. Bibliotekininkai labai laukė ir neužteko pamokos viskam parodyti, pristatyti. Mokiniai išties buvo susidomėję, sakė praeiname, o nepagalvojame, kad čia yra tiek daug visko įdomaus ir kokia nuostabi bibliotekos istorija. Dabar kursime ekslibrisus bibliotekai, nes idėjų jau turime.

Asta Milėškienė, dailės mokytoja