Gimnazijos taryba

Mokytojai:

 1. Laima Perminė
 2. Ona Kelpšienė
 3. Gitana Svirskienė
 4. Irena Urbonienė
 5. Algirdas Vilkas

Tėvai:

 1. Daiva Žiulpienė, III f kl.
 2. Lijana Balzerienė, IV e kl.
 3. Reda Guerrero, III c kl.
 4. Rita Jonaitienė, II e kl.
 5. Edita Rancienė, I b kl.

Mokiniai:

 1. Vytautė Kairytė, III a kl.
 2. Gytė Staigvilaitė, IV e kl.
 3. Augustė Čeporytė, II a kl.
 4. Smiltė Mačytė, I c kl.
 5. Emilija Valatkevičiūtė, I a kl.

Bendruomenės atstovai
Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė
Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotoja – vyr. fondų saugotoja Raimonda Ramanauskienė