Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės

Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.
Gegužės 9-tąją, tarptautinę Europos Sąjungos dieną, mūsų mokyklos jaunosios MEPA ambasadorės ir joms padedančios mokytojos surengė linksmą šventę. Jos metu gimnazistai buvo supažindinti su ES istorija, apdovanoti Europos egzamino nugalėtojai, leidžiama ES šalių muzika, pristatytas MEPA ambasadorių darbas ir dalijami Eurosausainiai!
1 – 4 gimnazijos klasėse pravesta per 20 integruotų pamokų (istorija, geografija, pilietinis ugdymas, etika, ekonomika) apie Europos Sąjungą, Europos Parlamentą, eurą, ES vertybines nuostatas. Projekto Jaunieji ambasadoriai klasių valandėlių metu 1-2 klasių gimnazistams organizavo viktorinas – protų mūšius apie ES ir EP. 3-4 kl. gimnazistai susitiko su „Europe Direct“ savanore Emilija Banyte; organizuota “Europos diena”.
Gimnazija įvykdė projekto reikalavimus, tapo EP ambasadore, įteiktas sertifikatas. Koordinatorė S. Paulauskienė

Informacijos  apie Europos Sąjungą rasite:

 I. Internete:

  1. Europos Parlamentas – http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt
  2. Europos Parlamento naujienos – http://www.europarl.europa.eu/news/lt
  3. Europos Sąjungos Taryba – https://www.consilium.europa.eu/lt/
  4. Europos Komisija – https://ec.europa.eu/commission/index_lt
  5. Pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą – https://europa.eu/european-union/about-eu_lt
  6. Europos Sąjungos politikos kryptys – https://europa.eu/european-union/topics_lt
  7. Europos Sąjungos piliečių teisės – https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm
  8. Papildomi šaltiniai – https://euobserver.com/
  9. Europos Parlamento biuras Lietuvoje – https://www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje

 II. Gimnazijos MEPA informacijos centras  –   istorijos kabinetas ( II aukštas, 203 kab.)

 III. Aplankaluose su nuorodomis į ES informacijos šaltinius gimnazijos kompiuteriuose.

*******

2019 metai – rinkimų metai Lietuvoje. Kaip netapti pilietiniu buroku ir kodėl reikia dalyvauti rinkimuose? Atsakymų į šiuos klausimus 2f klasės gimnazistai, per Pilietiškumo pagrindų pamoką, ieškojo kartu su jaunimo politikos stebėsenos tinklo “Žinau, ką renku” atstovais Edvardu ir Gvidu. Buvo įdomi, linksma, jaunatviška ir informatyvi pamoka.
#MEPALietuva

*******

Pilietiškumo pamoka 1a klasėje “Europa kišenėje”. Euro istorija. Mokytoja Silva Paulauskienė #MEPALietuva