Ugdymo organizavimas

Ugdymo plano patvirtinimo pakeitimas
Ugdymo planas 2023-2024 m. m.

BŪTINA ŽINOTI 2023-2024 m. m.  (iš gimnazijos ugdymo plano):

UGDYMO PROCESO TRUKMĖ:

pagrindinio ugdymo programa (I–II klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d.;
vidurinio ugdymo programa: III klasės – 180 d., IV klasės – 170 d.;

PUSMEČIŲ DATOS:

 

Klasės
I pusmetis
II pusmetis

Ugdymo savaičių

skaičius per mokslo metus

I, II
09-01 – 01-26
01-29 – 06-18*
37
III
09-01 – 01-26
01-29 – 06-11*
36
IV
09-01 – 01-26
01-29 – 05-31*
34

* vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 30 punktu gimnazija intensyvina ugdymo procesą.

 

 

MOKINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens  2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

2023-12-27

2024-02-19

2024-01-05

2024-02-23

Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05

PAMOKŲ LAIKAS:

1 pamoka: 8.00 – 8.45

2 pamoka: 8.55 – 9.40

3 pamoka: 9.50 – 10.35

4 pamoka: 11.05 – 11.50

5 pamoka: 12.10 – 12.55

6 pamoka: 13.10 – 13.55

7 pamoka:14.05 – 14.50

8 pamoka: 15.00 – 15.45

9 pamoka: 15.55 – 16.40