Administracija

Direktorė Asta Žukauskienė, I vadovų kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

Janina Palenskienė, I vadovų kvalifikacinė kategorija,

Lena Krigelienė, I vadovų kvalifikacinė kategorija,

Laimonas Terasius, I vadovų kvalifikacinė kategorija.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui (ūkinei veiklai) A. Noreikienė

 

Gimnazijos vadovų CV

 

MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui L. Terasiaus pareigybės aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui L. Krigelienės pareigybės aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui J. Palenskienės pareigybės aprašymas