Administracija

Direktorė Asta Žukauskienė, I vadovų kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

Lena Krigelienė, I vadovų kvalifikacinė kategorija,

Laimonas Terasius, I vadovų kvalifikacinė kategorija.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (ūkinei veiklai) M. Stančikas

 

Gimnazijos vadovų CV

 

MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui L. Terasiaus pareigybės aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui L. Krigelienės pareigybės aprašymas