Pasidžiaukime

Sveikiname Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 1 etapo laimėtojus Eligijų Visockį 4b ir Danielių Gelčauską 4d. Vaikinai surinko maksimalų balų skaičių (120 taškų).
Antrą vietą užėmė Deimantė Jagučanskytė 4c.
Dėkojame dalyvavusiems olimpiadoje Aisčiui Milieškai 3e, Aleksandrui Godeliui 3a, Dominykui Gedvilai 3e, Gyčiui Pranauskui 3b.
Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė

Kolega kolegai

Nuotolinis darbas ne išskiria kolegas, o suvienija bendram darbui.

Šiandien anglų kalbos mokytoja Renata Šaltkauskienė pasidalino patirtimi supažindindama kolegas su virtualios pamokos kūrimo įrankiu Nearpod ir jo galimybėmis.

 

 
Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė pradėjo 40 valandų mokymus „Microsoft office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui“.

Humanitarų akademijos rudeninė sesija

Lapkričio 6 dieną įvyko nuotolinė MMRG Humanitarų akademijos rudeninė sesija. Tikslas – gilintis į žmogaus paslaptis, kokius lobius atveria filosofija ir literatūra.
KU filosofijos profesorius Gintautas Vyšniauskas vedė kritinio mąstymo keliu, kuris buvo ilgas – nuo antikos iki XX amžiaus – bei įtemptas. Šį kelią galima apibendrinti sokratišku klausimu: „Ar tu nuoširdžiai tiki, kad visa tai tikra?“ Klausimų kėlimas, abejonė yra tiesos ieškojimo pagrindas (užstrigo vienas filosofo patarimas: klausykitės ne kas sako, bet ką sako).
KU literatūros daktaras docentas Marijus Šidlauskas kalbėjo apie tai, kas įdomu/ neįdomu literatūroje. Tik vienas iš galimų atsakymų: literatūra gal tada neįdomi, kai AŠ per daug susireikšminęs? Gera literatūra nepateikia receptų, ji kelia klausimus, skatina mąstyti, ugdo dvasią. Ateities susitikimams liko klausimai: kas yra gėrio ir blogio kriterijai? Ar jie kinta? Ar yra absoliutūs kriterijai? Ar yra absoliučios vertybės? (Besiklausant literatūrologo kilo mintis: VU filosofas profesorius A. Jokubaitis kalba apie vertybių tironiją – būtų verta jį išgirsti)
Dalyvavo didelis būrys mūsų jaunimo, prisijungė bičiuliai iš Gabijos gimnazijos, Sedos ir Viekšnių gimnazijų – 85 smalsūs žmonės. Kasėme šulinius, iš kurių semsime Gyvenimą.

 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

Spalio 15 dieną Mažeikių švietimo centre vyko seminaras „Kūrybinis rašymas. Praktinės patirties dienoraščiai“. Renginio dalyviai – rajono gimnazijų ir progimnazijų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Seminaro lektorė – mūsų gimnazijos lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė Ona Kelpšienė, kuri su klausytojais nuoširdžiai pasidalijo savo ilgamečio darbo patirtimi apie tai, kaip sudominti jauną žmogų, kad jis pamiltų knygą, pajustų skaitymo malonumą, gebėtų raiškiai reikšti mintis, lavintų vaizduotę. Seminaro dalyviai džiaugėsi mokytojos O. Kelpšienės kūrybiškumu, naujovių ieškojimu, mokėjimu įtraukti ugdytinius į kūrybos procesą.

Rajono lituanistai ne tik patobulino profesines kompetencijas, bet ir dar kartą įsitikino, koks svarbus kiekvienoje mokykloje yra lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, kokia garbinga jo misija auginant ir brandinant asmenybę.

 

Dalia Pranciulienė,  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja