Balandžio 23 dieną vyko respublikinė ekonomikos ir verslumo olimpiada. Įveikusi atranką (tarp 118 moksleivių), mūsų regionui atstovavo 3b kl. gimnazistė Liutaura Statkutė. Liutaura džiaugiasi įgytomis žiniomis ir patirtimi, kupina noro siekti šios galimybės ir kitais mokslo metais.

Dėkojame Liutaurai ir jos ekonomikos mokytojai Rimai Meldaikienei

Ketvirtoji Humanitarų akademijos sesija

Balandžio 22 dieną įvyko ketvirtoji Humanitarų akademijos sesija.
1. Alsavimo poetika (poetics of breathing). Prof. dr. Roma Bončkutė.
2. Mano mylimiausia knyga, arba vertybių problema literatūroje. Doc. dr. Marijus Šidlauskas.
Apie tai, kas vyksta akademijoje, tekalba jaunieji humanitarai. Šįkart Mokytojos Laimos mokinės Deimantės lūpomis:
„Mokytoja, noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame ir buvusiuose HA užsiėmimuose. Noriu patikinti (ar priminti), kad kai kurie iš mūsų yra ne kalbėsenos, o rašymo žmonės. Be abejo, už visus negaliu atsakyti… Nors per pamokas nevengiu kalbėti, tačiau šiandien tiesiog norėjosi klausytis ir tikrintis savo nuostatas. Ir alsavimo poetika, ir ypač pasija man artimos temos. Tad išties malonu gauti profesionalų patvirtinimą. Ypač tai svarbu, kai tiek daug nežinomybės kaip kokio cunamio. Klausantis prof. Šidlausko paskaitos apie vertybes, kaip ir prof. Bončkutės, įtraukiau nemažai ramybės. Džiugu, kad Humanitarų akademija padeda išblaškyti nerimą“.

Lietuvių k. mokytoja Virginija Aurylaitė

Skaudi netektis


Kai žmogus numiršta, kartu su juo numiršta jo pirmasis sniegas,
ir pirmas bučinys, ir pirmas mūšis…
Pasiima jis visa su savimi.
Toks dėsnis šio negailestingojo žaidimo:
Ne žmonės miršta, miršta jų pasauliai…

Vakar pasitikėjimas šiuo pasauliu susvyravo: atrodo labai neteisinga, kad Simona, buvusi mūsų gimnazijos mokinė, mylima anglų kalbos mokytoja, turėjo išeiti Amžinybėn.
Simona Pundziūtė – Šeirienė gimė 1979 – ųjų metų kovo 22 d. Mažeikiuose. 1997 m. baigusi Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją, ji iš pradžių pasirinko studijuoti tarptautinio verslo administravimą Kauno verslo kolegijoje, vėliau baigė administravimo studijas Kauno technologijų universitete. Magistro mokslai Vytauto Didžiojo universitete jau buvo skirti anglų filologijai. Baigusi studijas, Simona penkerius metus anglų kalbos mokytoja dirbo Kauno Santaros gimnazijoje, o nuo 2007 -ųjų metų rugsėjo sugrįžo į savo gimnaziją. Čia gražiai darbavosi iki paskutinės savo gyvenimo dienos: buvo mylima klasės kuratorė, darbšti anglų kalbos specialistė, besidominti ir aktyviai diegianti naująsias technologijas ugdymo procese. Mokytoja sukūrė autorinę programą „Užduočių siena“, kuria dosniai dalijosi su rajono, respublikos ir savo gimnazijos mokytojais.
Visų mūsų mylima kolegė Simona Šeirienė buvo ramios, švelnios sielos moteris, kuri gerbė ir vertino kiekvieną žmogų – jauną ar vyresnį. Ji niekada nepraeidavo pro šalį nepasilabinusi, nepaklaususi, kaip sekasi… Netekome tokios nuoširdžios šypsenos, kai Simona pralaimėjo kovą su klastinga liga…
Atrodo, kad pasaulis įskilo. Pirmiausia Jos sūneliams. Liko artimųjų gėla ir skausmas. Visi netekom Simonos.