Humanitarų akademijos pavasario (IV) sesija

Vasario 26 dieną įvyko Humanitarų akademijos pavasario (IV) sesija. Jos metu buvo gilinamasi į gimtosios kalbos prestižą ir jos grynumą. Emocingai ir nuotaikingai apie tai kalbėjo Klaipėdos universiteto docentė daktarė Vaida Drukteinytė paskaitoje „Dabartinės lietuvių kalbos aktualijos, arba kaip skrolinimas daro įtaką jaunimo susirgimams“. Antroje paskaitoje „Ikikrikščioniškoji baltų religija: vertybinis matmuo“ profesorius Rimantas Balsys įvedė į motologinį pasaulį.

Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Rajoninės istorijos olimpiados rezultatai

Mūsų gimnazistų rezultatai:
1. Rokas Slančiauskas 1 b kl. – I vieta (mokytoja S. Paulauskienė)
2. Konstancija Kėvišaitė 1a kl. – II vieta ( mokytoja I. Tiškienė)
3. Edvilė Kekytė 2e kl. – I vieta (mokytoja S. Paulauskienė)
4. Agnė Drazdauskaitė 2e kl. – II vieta ( mokytoja S. Paulauskienė)
5. Lėja Kinčinaitė 2e kl.– III vieta ( mokytoja S. Paulauskienė)
6. Deimantė Mirončikaitė 4 d kl. – I vieta (mokytoja S. Paulauskienė)
7. Agnė Muravjovaitė 4a kl.– II vieta (mokytoja S. Paulauskienė)
Į respublikinę olimpiadą vyksta Rokas Slančiauskas, 1b klasės mokinys!

Dėkojame mokytojoms. Rokui linkime sėkmės.

Džiugi žinia

Šiandien mus pasiekė džiugios naujienos. Paskelbti rajoninės dailės olimpiados prizininkai. Laureatas – Titas Daubaris 3e – vyksta į respublikinę dailės olimpiadą.
Jotautė Vasiliauskaitė IVc – I vieta
Monika Andraitytė 2f – II vieta
Austėja Šarkelytė 3a – III vieta
Urtė Gerulskytė 3a – III vieta
Mokytoja Asta Milėškienė
Agnė Saunoraitė 4c – II vieta
Mokytojas Raimondas Milėška
Komisijos pirmininkė Laima Mikalauskienė, VDA Telšių fakulteto docentė.

 

Gimtosios kalbos viktorina

Vasario 24 d. lyg parskrendantys vieversiai mūsų pirmokai gimnazistai sukruto, sušvytravo Gimtosios kalbos viktorinoje. Vadovaujami sumaniosios lituanistės Sonatos Maigaitės dalyviai ir pasitikrino lietuvių kalbos, tautosakos, literatūros žinias, ir įsitikino, kokie įdomūs ir neišsemiami yra mūsų kultūros lobiai.

 

Gimnazijos mokytojai dalijasi patirtimi

Mažeikių rajono informacinių technologijų mokytojus 2021 m. vasario 15 dieną pakvietėme į nuotolinį seminarą „Pamokos modernizavimas. Medijų raštingumas“. Tai antrasis ilgalaikės programos „IKT naudojimo galimybės inovatyviam mokymui(si)“ modulis. Seminaro tikslas – suteikti žinių bei įgūdžių, reikalingų mokymosi proceso organizavimui ir valdymui (rengimui ir teikimui) skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, parenkant tinkamą mokymosi scenarijų ir atitinkamas priemones. Šiame seminare buvo siekiama patobulinti mokytojų kompetencijas taikant IKT mokymosi priemones ugdymo procese ir ugdyti įgūdžius teikti ir organizuoti mokymosi procesą skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, integruojant tiek tradicinio, tiek netradicinio mokymosi metodus. Veikla sukonstruota taip, kad mokytojai susipažintų su inovatyvių sprendimų taikymu, skaitmeniniu turiniu, virtualiojo ir e. mokymosi sampratomis bei šių dienų tendencijomis Lietuvoje ir pasaulyje, įvertintų savo, besimokančiųjų bei švietimo institucijos poreikius. Taip pat susipažino su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip konstruoti mokymosi medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. Seminaro lektorės – informacinių technologijų mokytojos metodininkės Sigutė Mackevičienė ir Vilma Bernotienė.

Mažeikių Švietimo centro informacija