Sveikiname, džiaugiamės, didžiuojamės!!!

POVILAS DAPŠYS (IIId klasės mokinys) Tarptautinėje chemijos olimpiadoje laimėjo III laipsnio diplomą ir bronzos medalį!

Nuoširdžiai dėkojame chemijos Mokytojai metodininkei Audronei Čekytei.

Tarptautinėje chemijos olimpiadoje Iš Lietuvos dalyvavo 4 mokiniai: 2 iš jų apdovanoti Pagyrimo raštais, o Povilas ir dar vienas mokinys pelnė bronzos medalius.

******

POVILAS DAPŠYS laimėjo atranką ir yra pakviestas dalyvauti Tarptautinėje biologijos olimpiadoje, kuri vyks rugpjūčio mėnesį Vilniuje. Olimpiadoje dalyvaus 4 mokiniai iš Lietuvos. Povilui linkime kuo geriausios sėkmės.

Nuoširdus ačiū biologijos Mokytojai metodininkei Linai Vičiulienei.

******

Sveikiname Mantą Šiaulį ir Roką Bertašių, apdovanotus LR Švietimo, mokslo ir sporto m-jos diplomais jiems išlaikius Lietuvos kūno kultūros aukso su ąžuolo vainiku ženklo normatyvus elito diplomu.

Ačiū fizinio ugdymo Mokytojai metodininkei Rasai Akučkaitei.

******

Simas Kontrimas (IV a klasės mokinys) rugpjūčio 29-30 d. dalyvaus naujoje paskelbtoje Europos geografijos olimpiadoje nuotoliniu būdu. Linkime kuo geriausios sėkmės olimpiadoje!

Dėkojame geografijos Mokytojui ekspertui Dainiui Stasiui.

Nuotolinio ugdymo patirtys Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje

Tradicinio mokymo perkėlimas į virtualią erdvę, pakoregavo nusistovėjusią tvarką švietimo sistemoje, tapo nauju iššūkiu ugdymuisi pritaikyti šiuolaikines mokymosi ir komunikavimo galimybes. Karantinas patikrino pedagogų gebėjimą ne tik pasirinkti ir perprasti tinkamas mokymo(si) platformas, bet ir jų kolegialumą mokantis vieniems iš kitų, lankantis pamokose, dalijantis sėkmėmis bei kūrybiškai sprendžiant įvairias problemas.

Skaitykite daugiau:

Birželio 16 d. Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko projektas „Socialinės pagalbos diena“. Tai pirmos pagalbos mokymai „Saugi vasara“ bei nuotolinis susitikimas su visuomenės pareigūne Audrone Jurdonaite – Ostrauskiene „Zoom“ platformoje. Prasidedant vasaros atostogoms, padedami bendruomenės slaugytojos A. Balsienės, gimnazistai pasikartojo žinias, kaip suteikti pirmąją pagalbą, įvykus įvairiems nelaimingiems atsitikimams. Pagrindiniai pirmosios pagalbos tikslai: išsaugoti gyvybę ir pasirūpinti, kad nepablogėtų nukentėjusiojo būklė, laiku suteikti pirmąją pagalbą.
Saugių atostogų!

 
    

Džiaugiamės, sveikiname

Diną Samariną (3e kl. mok.), respublikinėje rusų kalbos olimpiadoje laimėjusią du išskirtinius garbės raštus: už rašto darbą ir kalbėjimo užduotį bei raiškųjį skaitymą. Ji skaitė Natalijos Ševčenkos „Важная встреча”.

Ačiū gimnazistę ruošusiai rusų kalbos Mokytojai metodininkei Laimai Novakienei.

LR Sveikatos apsaugos ministerija nuoširdžiai dėkoja mūsų gimnazijos psichologei Jūratei Pivariūnienei už nuoširdų ir kilnų darbą emocinės paramos linijoje 1809 ekstremalios situacijos ir karantino metu Lietuvoje, siekiant laiku suteikti emocinę paramą Lietuvos gyventojams dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltų veiksnių. Sveikatos apsaugos ministras, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga linki Jūratei ir mums visiems geros sveikatos, laimės ir sėkmės.

 

Sveikiname, džiaugiamės

58 Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje III gimnazinių klasių grupėje 3 d klasės mokinys Povilas Dapšys laimėjo I vietą ir pelnė laureato vardą.

Simas Kontrimas 4 a kl. apdovanotas pagyrimo raštu už gerą užduočių atlikimą IV gimnazinių klasių grupėje.

Ačiū chemijos mokytojoms metodininkėms Audronei Čekytei ir Aistei Daubarinei.