Ugdymas karjerai

Planuojami lapkričio mėn. renginiai

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data
1. Europos profesinių gebėjimų savaitė. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre 11-22
2. Verslumo savaitė Lapkričio mėn.
3. Verslo dienos paminėjimas Lapkričio mėn.
4. Dalyvavimas projekte „Pažink valstybę“. 1d klasės susitikimai su miesto savivaldos atstovais, atsakingais už aplinkosaugą Spalio -lapkričio mėn.
5. Gimnazistų apklausa dėl susipažinimo su pageidaujamomis profesijomis Lapkričio mėn.
6. Pirmų klasių gimnazistų susitikimai su vietos verslininkais Lapkričio mėn.
7. 1b klasės vizitas į LUMINOR banką 11-16

Ugdymo karjerai renginiai 2017 m. spalio m.

Nuo 2012 m. spalio mėnesio gimnazija įsitraukė į projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002, kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir kūrybos centras. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

2012 m. liepos 4 dieną Švietimo ir mokslo ministras bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrai pasirašė bendrą įsakymą dėl mokinių rengimo karjerai tobulinimo. Nuo rugsėjo 1 d. Lietuvos mokyklose vykdomas projektas MUKIS – mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Gimnazijoje ugdomos 4 karjeros kompetencijos:

1. Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis),

2. Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį),

3. Karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą)

4. Karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas – mokėti parašyti savo CV, motyvacinį laišką, prisistatyti telefonu, siekiant karjeros tikslų, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Kviečiame visus, kurie rūpinasi savo ateitimi, nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą kreiptis į socialinę pedagogę Gitaną Svirskienę ir psichologę Jūratę Pivariūnienę.

Dėl konsultavimo laiko galima kreiptis iš anksto ir koreguoti apsilankymo laiką el. paštu gitana.svirskiene@gmail.com arbajurate.pivariuniene@gmail.com

 
Daugiau informacijos rasite:

 
http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/ 

http://www.kurstoti.lt/

http://www.kalba.lt/

 
Stojamojo balo skaičiuoklės
 
http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

http://www.europass.lt/cv