Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Karjeros ugdymo paslaugos: 

  • Karjeros konsultavimas (teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams ir tėvams).
  • Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (aktyvus susipažinimas su mokymosi ir darbo pasauliu).

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo karjeros koordinatorė:

Birutė Gudauskienė – 204 kab., el. p. birute.gudauskiene@rackauskas.lt

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu arba per elektroninį dienyną Tamo.

 

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Mažeikių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001  „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ vykdyme.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

 


Daugiau informacijos rasite:

http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/ 

http://www.kurstoti.lt/

http://www.kalba.lt/

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

http://www.europass.lt/cv