Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Karjeros ugdymo paslaugos: 

  • Karjeros konsultavimas (teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams ir tėvams).
  • Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (aktyvus susipažinimas su mokymosi ir darbo pasauliu).

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo karjeros koordinatorė:

Birutė Gudauskienė – 204 kab., el. p. birute.gudauskiene@rackauskas.lt

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu arba per elektroninį dienyną Tamo.

 
 
 
Daugiau informacijos rasite:

http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/ 

http://www.kurstoti.lt/

http://www.kalba.lt/

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

http://www.europass.lt/cv