ALOYZAS VILIMAS (mokėsi iki 1945 m.)

Dailininkas tapytojas, akvarelistas, pedagogas. Pirmuosius dailininko įgūdžius įgavo Mažeikių gimnazijos M. K. Čiurlionio dailės būrelyje. Mokėsi Kauno valstybiniame taikomosios  dekoratyvinės dailės institute. Dirbo Kauno taikomosios   dekoratyvinės dailės technikume.