ROBERTAS VARNAS (mokėsi iki 1948 m.)

Choro dirigentas. Pirmasis muzikos mokytojas buvo Mažeikių vargonininkas, J. Naujalio mokinys Karolis Pukevičius. Mokydamasis Mažeikių gimnazijoje, pas muzikos mokytoją A. Jasenauską pramoko skambinti pianinu ir smuikuoti. Mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, 1953-1958 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje studijavo choro dirigavimą.
1959-1967 m. dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje. 1958-1960 m. liaudies operos chormeisteris, vėliau vyriausias dirigentas ir meno vadovas. Nuo 1982 m. dėstė Klaipėdos fakultetuose. 1984-1987 m. choro dirigavimo katedros vedėjas, docentas (1985 m.), studentų dainų švenčių „Gaudeamus” (1968-1981 m.), respublikinių dainų švenčių vyriausias dirigentas (1970-1980 m.).