ONA DAUKŠYTĖ – ADOMAITIENĖ (baigė 1944 m.)

JAV lietuvių bendruomenės veikėja, valdybos narė, Sunny Hills bendruomenės valdybos pirmininkė. 1944 m. baigė Mažeikių gimnaziją. Tais pačiais metais jos šeima, gyvenusi Žiogaičių kaime, fronto buvo nustumta į vakarus. Ona Adomaitienė išsaugojo savo vyro Jono Adomaičio rinktas koncertų, organizuotų Vokietijoje, lietuvių karo pabėgėlių Hanau stovykloje, programas. Ji Mažeikių muziejui padovanojo du originalius 1998 – ųjų metų Pasaulio lietuvių dainų šventei skirtus atvirukus, kuriuos sukūrė jos klasės draugė Ada Jonušaitė-Abromaitienė, įvairius dokumentus (jos pačios laiškų, rašytų Amerikos senatoriams, kopijos ir politikų atsakymai), Mažeikių bibliotekai tris šimtus savo asmeninės bibliotekos knygų.

Nuo 1956-ųjų metų ji, kaip choristė, dalyvavo visose išeivijoje rengtose lietuvių dainų šventėse. Jai teko organizuoti Alfonso Dargio 75-mečio jubiliejaus šventę.