ILONA BUČINSKYTĖ (baigė 1996 m.)

Istorijos, kultūros istorijos tyrinėtoja, istorijos mokslų daktarė. 2000 m. baigė studijas Vytauto Didžiojo universitete ir sėkmingai apgynė bakalauro darbą, kurio tema „Lietuvos bernardinų provincijos įkūrimas XVI a. pirmajame trečdalyje“. Toliau tęsė magistro studijas, kurias baigė 2002 metais. Apgynusi magistro darbą „Ateitininkai Antrojo pasaulinio karo metu“, įstojo į doktorantūrą. Trečiaisiais ir ketvirtaisiais doktorantūros metais išvyko dirbti į JAV ALKOS ir Lituanistikos studijų ir tyrimų centrą, esantį Pasaulio lietuvių archyve (pas prof. Joną Račkauską). Sėkmingai apsigynusi disertaciją, mokslininkė dar kartą nuvyko dirbti į išeivijos lietuvių archyvus, kad papildytų jau ankstesnių kelionių metu sukauptą medžiagą planuojamam išleisti dokumentų rinkiniui„Ateitininkų pėdsakais: Ateitininkų federacija išeivijoje 1945–1970 m.“ Tai Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių išeivijos instituto bendras leidinys.