VYTAUTAS SKIPARIS (baigė 1972 m.)

Kunigas. Gimė 1954 m. Mažeikių vidurinės mokyklos mokytojų Marijos ir Antano Skiparių šeimoje. Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1980 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas diakonu į Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. 1982 – 1988 m. Upynos (Šilalės raj.) švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas. 1988 – 1996 m. Papilės (Akmenės raj.) šv. Juozapo parapijos klebonas. 1996 – 2006 m. Vėžaičių (Klaipėdos raj.) šv. Kazimiero parapijos klebonas. Už nelojalumą sovietinei santvarkai, pamokslus ir pasisakymus, atspindėjusius laisvės nuo sovietinės okupacijos troškimą, kunigas nuolat buvo persekiojamas tuometinės valdžios saugumo struktūrų, keliamas iš vienos vietovės į kitą. Mirė 2006 m. Palaidotas Vėsaičiuose, šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje.