ZIGMANTAS KUPLIAUSKIS (mokėsi 1954-1961 m.)

Fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Profesorius. 1950-1954 mokėsi Bugenių pradinėje mokykloje, 1954-1961 – Mažeikių vidurinėje mokykloje. 1961 m. rudenį pradėjo mokytis Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. Buvo pasirinkęs radiofizikos specializaciją. 1962 m. po pirmojo kurso pašauktas į armiją. Tarnavo pasienio daliniuose Čiope Muchačevo rajone Užkarpatėje. Pirmųjų tarnybos metų gale baigė seržantų kursus ir buvo paliktas dėstyti toje pačioje mokyklose. Nuo 1965 m. tęsė mokslus VVU Fizikos fakultete ir 1969-06-10 jį baigė, įgydamas fiziko kvalifikaciją. 1969-08-01 paskirtas dirbti Vilniaus universiteto Teorinės fizikos katedroje asistentu, 1969–1971 m. buvo VU Teorinės fizikos katedros stažuotojas–tyrėjas. 1972-02-08 Vilniaus universitete apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją, 1983-05-18 Leningrado universitete -fizikos ir matematikos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1983-09-01 dirbo vyresniuoju dėstytoju VU Teorinės fizikos katedroje, nuo 1984-09-01 tos katedros docentas, 1986-09-01 – profesorius.

Mokslinių tyrimų sritys – atomai ir jonų sužadintosios būsenos, fotonų sklaida atomais ir kietaisiais kūnais ir kt. Paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių. Parengė mokymo priemonių aukštųjų mokyklų studentams.