JUOZAS GRABYS (baigė 1942 m.)

Kunigas. 1942 m. stojo į Telšių kunigų seminariją. 1944-1945 m. tęsė teologijos studijas Eichštato kunigų seminarijoje. 1945-1951 m. studijavo Romoje Grigalijaus universitete. Kunigu įšventintas 1949 m. 1954 m. jam suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis. 1954 m. emigravo į JAV. Dirbo Albany vyskupijoje, paskirtas klebonu. Nuo 1961 m. profesoriavo Šv. Rožės kolegijoje. Vadovavo Romos studentų ateitininkų draugovei, buvo kelių mokslininkų organizacijų narys.