STASYS ŽUKAS (baigė 1943 m.)

Smuikininkas ir chorvedys. Iš mažens turėjo didelį potraukį muzikai, o mokydamasis gimnazijoje dalyvavo meno mėgėjų būrelių veikloje. 1945 m. Antrojo pasaulinio karo audrų buvo nublokštas į Daniją. Nuo 1946 m. lankė Kopenhagos Karališkąją konservatoriją, kur pas prof. Peterį Petersoną mokėsi smuikuoti, vadovavo lietuvių chorui. 1949 m. emigravo į Australiją ir pateko į Newcastle miestą. 1950 m. pradėjo dirbti plieno gamykloje eiliniu darbininku. Į šį miestą atvyko apie 200 lietuvių, ir kunigui P. Butkui kilo mintis organizuoti chorą, kuriam vadovauti buvo pakviestas S. Žukas.
1955 m. rugsėjo 6 d. mišrusis choras surengė pirmąjį savo koncertą. Vėliau imta rengti jungtinius koncertus su Sidnėjaus „Dainos“ ir Kanberos „Aušros“ chorais. Nuo 1960 iki 1978 m. choras dalyvavo visose Australijos lietuvių dainų šventėse, giedojo bažnyčiose, rengė koncertus, dainavo televizijos laidose ir kituose kultūros renginiuose. Chorui iširus, S. Žukas subūrė mišrųjį vokalinį ansamblį ir apie šešerius metus su juo propagavo lietuviškas dainas. 1975 – 1977 m. važinėjo apie 200 km į Sidnėjų ir vadovavo „Dainos“ lietuvių chorui, kurį parengė 1976 m. lietuvių dainų šventei Melburne. 1981 m. pakviestas vadovauti Newcastle vokiečių klubo „Germania“ mišriajam chorui „Lorelei“.
 Nuo 1960 iki 1978 m. S. Žukas buvo kas antri metai rengiamų Australijos lietuvių dainų švenčių dirigentas.