ZIGMAS UMBRAŽIŪNAS (mokėsi iki 1928 m.)

Žurnalistas. Baigęs Mažeikių gimnaziją ir paskutinę pilną Lietuvos karo mokyklos kariūnų-aspirantų laidą, kurį laiką studijavo metalurgiją VDU technikos fakultete Kaune, 1941-1944 m. studijavo humanitarinius mokslus Vilniaus universitete. Studijas gilino Berlyne ir Paryžiuje. 1946 m. dėstė geografiją lietuvių gimnazijoje Ravensburge, Vokietijoje. 1947-1950 m. Paryžiuje buvo akredituotu laisvos lietuvių spaudos korespondentu ir prie Jungtinių Tautų Asamblėjos ParyŽiuje. Nuo 1953 m. gyveno JAV.
Spaudoje bendradarbiauti pradėjo 1933 m. „Lietuvos Aido moksleiviams skirtame kelionių po Lietuvą aprašymo konkurse” laimėjo I ir III premijas. Bendradarbiavo įvairiuose leidiniuose: „Ateityje”, „Į Laisvę”, „Naujojoje Lietuvoje”.