ALBERTAS MILIEŠKA (baigė 1926 m.)

Nuo 1926 m. Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1929 m. įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakulteto Statybos skyrių. 1930 m. perėjo į VDU Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių. 1929 m. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1930 m. baigus Karo mokyklą, suteiktas inžinerijos atsargos leitenanto laipsnis ir paleistas į inžinerijos karininkų atsargą. 1934 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Vienas iš studentų atsargos karininkų korporacijos „Ramovė” organizatorių, jos valdybos narys. Nuo 1934 m. Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo, vėliau Alytaus kalėjimo valdininkas. 1939 m. paskirtas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo viršininku.

Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės (1928 m.) ir Šaulių žvaigždės ordino (1940 m.) medaliais.