JUOZAS REMYS (baigė 1930 m.)

Pirmojo simfoninio orkestro įkūrėjas Mažeikiuose Antrojo pasaulinio karo metais, Lietuvos kariuomenės karininkas. I pasaulinio karo metu su tėvais gyveno Rusijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1930 m. baigė Mažeikių gimnaziją, pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1931 m. baigus Karo mokyklą, suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į atsargą. Studijavo VDU teisę. Vėliau dirbo Kauno miesto savivaldybės įvairiose žinybose. 1936 m. pradėjo dirbti Valstybės saugumo departamente, vėliau ėjo Aukštosios Panemunės Valstybės saugumo policijos viršininko pareigas. 1937 m. paskirtas jaunesiuoju valdininku, 1939 m. – vyresniuoju valdininku. 1938 m. Mažeikiuose įkūrė simfoninį orkestrą, buvo jo dirigentas, smuikininkas ir fleitistas.
1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV, gyveno Čikagoje.