JUOZAS LESECKAS (baigė 1928 m.)

Veterinarijos gydytojas, Lietuvos šaulių sąjungos būrio vadas. 1928-1929 m. dirbo Kauno muitinėse. 1935 m. baigė Aukštąją veterinarijos mokyklą Austrijoje, įgijo veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ir veterinarijos mokslų daktaro laipsnį. 1935 m. paskirtas į 1 husarų pulką veterinarijos gydytoju. 1937 m. baigus Karo mokyklą, suteiktas veterinarijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis. 1937 m. priimtas į tikrąją karinę tarnybą, paskirtas 1 husarų pulko veterinarijos gydytoju. Nuo 1939 m. Lietuvos šaulių sąjungos narys, Lietuvos šaulių sąjungos I Kauno rinktinės 5 Jonavos šaulių būrio vadas. Iki 1943 m. dirbo veterinarijos gydytoju Skaudvilės rajone. Karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.