VYTAUTAS GEDGAUDAS (mokėsi iki 1930 m.)

Žurnalistas. 1922-1930 m. mokėsi Viekšnių progimnazijoje ir Mažeikių gimnazijoje. Išleido novelių rinkinį „Aistrų kovos“”. Priklausė Lietuvos buriuotojų sąjungai. Nuo 1939 m. gyveno Prancūzijoje. 1950 m. persikėlė į JAV. Dirbo „Vienybės“ redakcijoje. Nuo 1991 m. – Lietuvos žurnalistų ir buriuotojų klubo garbės narys.