JUOZAS LIUTKUS (baigė 1930 m.)

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas, gydytojas. 1931 m. baigus Karo mokyklą, suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1931-09-12 įstojo į VDU Teisių fakulteto Teisių skyrių. 1932 m. perėjo į VDU Medicinos fakulteto Medicinos skyrių, kurį baigė 1941 m., įgydamas medicinos gydytojo kvalifikaciją.