ANTANAS GABALIS (baigė apie 1936 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas. 1936 m. rudenį pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1939 m. baigė Karo mokyklą, suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas į 3 artilerijos pulką 7 baterijos ugnies būrio vadu. 1940 m. perkeltas į 1 pėstininkų divizijos štabą, vėliau – į šaulių divizijos prieštankinį divizioną. II pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją.