AUGUSTINAS LAUČIS (baigė 1934 m.)

Gydytojas. VDU studijavo mediciną. 1936 m. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1938-09-27 baigė Karo mokyklą, suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į atsargą. 1941-04-19 baigė VDU Medicinos fakultetą, dirbo Šiauliuose 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1944-1945 m. dirbo Insbruko chirurgijos klinikoje Austrijoje, 1945-1948 m. – Šveicarijos ligoninėse. 1948 m. emigravo į Argentiną, dirbo dydytoju Buenos Airėse, Komolo mieste, Ugnies Žemėje. 1951 m. persikėlė į JAV. Niujorke dirbo protiškai atsilikusių vaikų sanatorijoje, vertėsi privačia praktika, vėliau gyveno Čikagoje. Dalyvavo visuomeninėje veikloje. Buvo pavasarininkas, korporacijos „Gaja“ pirmininkas. Bendradarbiavo „Žemaičių prieteliuje”, „Laike“.