EMILIJA JUZUMAITĖ – MILTENIENĖ (baigė 1944 m.)

Pedagogė, kultūros veikėja, kraštotyrininkė. 1944 m. baigė Mažeikių valdžios gimnaziją. Mokytojavo Renave, 1949–1980 m. – Ylakių vidurinėje mokykloje. Ylakių folklorinio ansamblio įsteigėja ir ilgametė (1971–1996 m.) jo vadovė.

Parašė prisiminimus „Šiliai – mano gimtinė“, „Pro vaikystės langą“. Aktyvi spaudos bendradarbė: Skuodo rajono laikraščiui „Mūsų žodis“ ir daugeliui kitų kultūros, švietimo leidinių rašė apie kompozitorius Juozą Tallat-Kelpšą, Bronių Jonušą, Joną Švedą, rašytoją Šatrijos Raganą, kolegę Birutę Vindašiūtę, garsiąją Ylakių audėją Juliją Batakienę ir kt.

1982 m. apdovanota meno saviveiklos žymūno ženkleliu. 1999 m. jai paskirta Kultūros ministerijos premija už vertingų tradicinės kultūros lobių išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei.