ANTANAS POŠKUS (mokėsi 1944-1946 m.)

Pedagogas, garbės kraštotyrininkas. 1961-1966 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1949-1950 m. buvo „Mažeikių tiesos“ redakcijos sekretorius, 1950 m. – Mažeikių miesto vykdomojo komiteto sekretorius, 1954-1957 m. – Lietuvos komunistų partijos Mažeikių RK instruktorius, 1958-1959 m. – TSRS ginkluotųjų pajėgų karininkas, 1960-1961 m. – Mažeikių rajono pramonės kombinato meistras, 1962-1971 m. – Buknaičių aštuonmetės mokyklos mokytojas, 1971-1991 m. Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos mokytojas, 1992-2000 m. – AB „Mažeikių nafta“ laikraščio „Fakelas” korespondentas.
Parengė per 40 aplankalų bei lankstinukų kraštotyros tematika, parašė per 300 straipsnių šalies bei Kanados leidiniuose. Jo kraštotyros darbai šalies ir užsienio parodose ne kartą užėmė prizines vietas. Svarbiausi kraštotyros darbai: „Pedagogai – mūsų švyturiai“, „Daraktorius Kazimieras Jagminas“, „Atsiminimai apie rašytoja Šatrijos Raganą“, „Poetas Henrikas Nagys“, „Lietuvos teatro kūrėjas Juozas Vaičkus“, „Mažeikių rajono istorijos ir kultūros paminklai“, „Mažeikių literatūrinės tradicijos“ ir kt. Įsteigė kraštotyros muziejų mokykloje. Apie 20 metų buvo Respublikinės kalbos komisijos narys, rajono mokytojų lituanistų metodinio ratelio vadovas.