STEPONAS KĘSGAILA-KENSTAVIČIUS (baigė 1930 m.)

Teisininkas. 1935 m. baigė VDU teisės fakuletą. Nuo 1931 m. dirbo Kauno miesto savivaldybėje, 1942-1944 m. Kauno miesto burmistras. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. išvyko į Angliją, 1948 m. į Kanadą. Aktyviai dalyvavo visuomeninės organizacijose. Lietuvos šaulys nuo 1924 m. Priklausė Mažeikių moksleivių šaulių būriui, būrio vadas. 1932-1935 m. buvo „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos centro valdybos narys ir Kauno miesto bei apskrities jaunalietuvių vadas. 1949 m. Kanadoje įsteigė Liet. tautinę sąjungą, 1952 m. buvo Kanados lietuvių bendruomenės laikinojo organizacinio komiteto pirmininkas, vėliau Kanados lietuvių bendruomenės krašto tarybos narys ir Kultūros fondo įgaliotinis Monrealyje. Nuo 1957 m. priklausė Mindaugo šaulių kuopai. 1969-1975 m. kuopos garbės teismo pirmininkas Kanadoje.
Bendradarbiavo leidiniuose: „Jaunoji karta“, „Lietuvos aidas“, „Vairas“, „Dirva“, „Nepriklausoma Lietuva“ ir kt. Apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu.