LEOPOLDAS ROZGA (baigė 1963 m.)

Žurnalistas, Akmenės raj. „Vienybės“ laikraščio redaktorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Dirbo Mažeikių įmonėse. 1964-1967 tarnavo sovietų kariuomenėje. Grįžęs dirbo Vilniaus statybose, įstojo studijuoti žurnalistikos į Vilniaus universiteto neakivaizdinį skyrių (baigė 1973 m.). Nuo 1967 m. dirbo Skuode – Lietuvos radijo ir TV komiteto vietinių radijo laidų organziatoriumi, vėliau – rajono partijos komiteto instruktoriumi. Nuo 1975 m. dirba Akmenės raj. laikraščio „Vienybė“ redaktoriumi, yra UAB „Venybės“ redakcijos valdybos pirmininkas.

Parengė ir išleido turistinio pobūdžio leidinius: „Skuodas“ (1976 m.), „Akmenės rajonas“ (1983 m.), „Akmenės rajono istorijos apybraiža“ (1990 m.), „Akmenės kraštas“ (1992 ir 1999 m.), „Būkimė pažįstami: Akmenės kraštas“ (2004 m.). 1992 m. parengė straipsnių ir prisiminimų knygą „Akmenės cementas: metai ir žmonės“, redagavo keletą Akmenės rajono literatų prozos ir poezijos knygų. Vienas pirmųjų dar socliastiniais laikais parengė publikacijas apie profesorius Mykolą, Vaclovą ir Viktorą Biržiškas, apie daug Lietuvos kultūrai nusipelniusį Zubovų giminę ir kt.