ALFONSAS NEVARDAUSKAS (mokėsi apie 1920 m.)

Spaudos bendradarbis, visuomenininkas. 1914 m. baigė Leckavos pradinę mokyklą, lankė Mažeikių vidurinę mokyklą, Kauno suaugusiųjų ir Klaipėdos vakarinę gimnaziją. Iki 1940 m. tarnavo pasienio policijoje. 1941 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. emigravo į JAV.
1963 m. išleido knygą „Pajūriais, pamariais”. Iki karo bendradarbiavo „Lietuvos keleivyje”, „Mūsų rytojuje”, „Trimite”, „Ūkininkų patarėjuje”, „Vakaruose”, emigracijoje – Naujienose”, „Drauge” ir kituose leidiniuose. Nuo 1921 m. dalyvavo šaulių sąjungos veikloje.