PETRAS KAIKARIS (baigė 1949 m.)

Chemijos mokslų daktaras. 1954 m. baigė Vilniaus universiteto chemijos fakultetą. 1955-1958 m. Maskvos universiteto aspirantas. 1959 m. Maskvos universitete apgynė disertaciją „Angliavandenilių su vienu ar dviem ketvirtiniais anglies atomais sintezė“. 1958-1966 m. Chemijos ir cheminės technologijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1966-1970 m. „Termoizoliacijos“ instituto Polimerinių rišiklių laboratorijos vedėjas, 1970-1993 m. Mineralinės vatos skyriaus, nuo 1993 m. mokslinio gamybinio sektoriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis.
Moksliniai darbai – biologiškai aktyvių junginių, polimerinių rišiklių sintezė, tyrimas ir panaudojimas. Sukūrė naujų, polimerinių rišiklių, klijų ir dangų dgavimo būdų. Spaudoje su kitais paskelbė 120 mokslinių straipsnių, padarė 30 išradimų.