REGINA STONYTĖ – SABONIENĖ (baigė 1948 m.)

Chemijos mokslų daktarė, docentė. 1953 m su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. 1953-1963 m. VU Chemijos fakulteto Biochemijos katedros laborantė, asistentė, 1963-1969 m. vyresnioji dėstytoja, 1969-1971 m. e. doc. pareigas, 1971-1989 m Biochemijos, 1989-1992 m. Organinės chemijos katedros docentė. Mokslinių tyrimų sritis – organinių junginių sintezė ir jų kitimai. 1963 m. VU apgynė disertaciją „Kai kurie beta-pakeistų propionitrilų kitimai“. Paskelbė per 20 mokslinių publikacijų. Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos straipsnių autorė.