IRENA LAIMUTĖ GRAŽINA MUSTEIKYTĖ – SLAVĖNIENĖ (baigė 1949 m.)

Gamtos mokslų daktarė, docentė, Lietuvos morfologų draugijos narė. 1954 m. su pagyrimu baigė LVA Veterinarijos fakultetą, 1954-1957 m. mokėsi Leningrado veterinarijos instituto aspirantūroje.

1958 m. dirbo LMA Biologijos instituto vyr. laborante: 1959-1964 m. – Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto jaunesniąja moksline bendradarbe, moksline sekretore, vyr. moksline bendradarbe; 1964-1967 m.- Biochemijos instituto vyr. moksline bendradarbe; 1969-1970 m. – VU Medicinos fakulteto vyr. dėstytoja, nuo 1970 m. – šio fakulteto docente.
„Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ mokslinė konsultantė.