ANTANAS LIUTKUS (baigė 1927 m.)

Teisininkas, dailininkas. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės fakultetą. 1936 m. paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje atašė. Kaip dailininkas pradėjo garsėti 1945 m., tapdamas nuolatiniu prancūzų moderniojo meno parodų dalyviu. 1945-1951 m. buvo vienas iš steigėjų nepriklausančiųjų dailininkų sąjungai. 1954 m. surengė savo kūrinių parodą Paryžiuje. Peizažuose daugiausiai vaizdavo Viduržemio jūrą. Tapė ir portretus.