ALGIRDAS VENALIS (baigė 1971 m.)

VU MF Reumatologijos, gerontologijos, dermatovenerologijos ir reabilitacijos klinikos vadovas, VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto direktorius, profesorius, biomedicinos mokslų daktaras.
1977 m. baigė Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetą, 1977–1980 m. studijavo Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI aspirantūroje.
1981–1982 m. Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1982–1985 m. – vyr. mokslo darbuotojas, 1986–1989 m. – skyriaus vedėjas, 1990–1992 m. – VU Medicinos fakulteto klinikos vadovas, nuo 1994 m. – Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI (EKMI) direktorius, šiuo metu ir VU Reumatologijos, gerontologijos ir dermatovenerologijos klinikos vedėjas. 1982 m. apgynė medicinos mokslų kandidato (nostrifikuota medicinos daktaro, 1993 m.)disertaciją „Cirkuliuojančių imuninių kompleksų klinikinė reikšmė sergant autoimuninėmis reumatinėmis ligomis“ Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo institute.
1994 m. VU suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas. 1996 m. apgynė habilituoto mokslų daktaro disertaciją „Reumatoidinio artrito intensyvus gydymas“ Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo institute. 2000 m. VU suteiktas profesoriaus vardas. 1991 m. suteikta aukščiausia gydytojo reumatologo kvalifikacinė kategorija. Stažavosi JAV, Švedijoje. 4 išradimų, 90 straipsnių. Yra Lietuvos Reumatologų asociacijos pirmininkas, EULAR klinikinių tyrimų komiteto narys, PSO ekspertas.