KAZYS ŠVAŽAS (baigė 1943 m.)

Dailininkas skulptorius. 1953 m. baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1960 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1953 metų dirbo pedagoginį darbą dailės mokyklose, 1986 – 90 metais buvo Dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. Parodose dalyvavo nuo 1955 m. Kūrė portretus, figūrines kompozicijas, antkapius. Gyveno Kaune. Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1974).