BRONĖ VALANTINAITĖ – JOKŪBONIENĖ (baigė 1945 m.)

Dailininkė, tekstilininkė, grafikė, Lietuvos nusipelniusi meno veikėja. 1951 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą (grafikos specialybė|). Po instituto baigimo mokytojavo Kaune, vėliau dirbo politinės ir mokslinės literatūros leidykloje dailininke. Nuo 1954 m. dalyvauja parodose. Be grafikos, kita jos kūrybos sritis – tekstilė, gobelenai. Kūriniai dekoratyvūs, santūrus koloritas. Palaiko glaudžius ryšius su Mažeikių rajono visuomene, lankosi organizuojamuose kultūros renginiuose. Eksponuoja savo kūrybą, organizuoja savo darbų parodas. Jos darbų yra įvairiose rajono administraciniuose pastatuose, muziejuje.