KAZYS PLENYS (baigė 1933 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas, leitenantas. 1933 m. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1934 m. baigus Karo mokyklą, suteiktas kavalerijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į kavalerijos karininkų atsargą. 1934 m. įstojo į VDU Teisių fakulteto Teisių skyrių. 1935 m. priimtas į Karo mokyklos atsargos karininkų kursus. 1936 m. priimtas į karo tarnybą, paskirtas 3 kavalerijos pulko technikos eskadrono būrio vadu. 1938 m. prašant perkeltas į 1 husarų pulką. 1939 m. pakeltas į leitenantus.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 1 husarų pulke technikos eskadrono telefonų būrio vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. paskirtas Raudonosios Armijos 29 ŠTK 26 kavalerijos pulko kardų būrio vadu. Kilus Vokietijos-SSRS karui iš Raudonosios Armijos pasitraukė. Vokiečių okupacijos metu dirbo Valstybiniame statybinių medžiagų pramonės treste. 1941 m. atnaujino studijas VDU Technologijos fakulteto Elektrotechnikos skyriuje. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Zeligenštato pabėgėlių stovykloje. 1949 m. emigravo į JAV, apsigyveno Čikagoje. Dirbo darbininku, vėliau įsigijo maisto parduotuvę. Buvo LKVS „Ramovė“ narys.