EUGENIJA TAMARA MUSTEIKYTĖ – ARNASTAUSKIENĖ (baigė 1949 m.)

Lietuvos veterinarijos gydytoja, biomedicinos mokslų daktarė. 1955 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1964 m. biologijos mokslų kandidatė. 1955–1958 m. Biržų ir Jurbarko 1959–1993 m. dirbo zoologijos ir parazitologijos institute (nuo 1989 m. Ekologijos institutas). Pirmą kartą Lietuvoje aprašė žemės ūkio gyvulių kokcidijų fauną – daugiau kaip 10 naujų rūšių, jų paplitimą įvairiose Lietuvos zonose. Parengė kokcidiozės pirmuonių rūšis. Paskelbė daugiau kaip 220 mokslinių straipsnių. mėsos kontrolės stočių vedėja. profilaktikos ir kovos su ja būdų. Aprašė 3 naujas sarkosporidijų pogentes ir vieną naują rūšį. Jos vardu pavadinta viena Eimeria genties.