KIPRAS ŠAULYS (mokėsi iki 1928 m.)

Dailininkas grafikas. Baigęs Mažeikių gimnazijos penktąją klasę, 1929 m. įstojo į Kauno Meno mokyklos Grafikos studiją. Žuvo 1941 m., vokiečiams užimant Telšius.